Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Trang 24 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Trang 24 SGK Kết nối tri thức

Bài tập (trang 24)

Bài 1.31 trang 24 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 1.32 trang 24 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 1.33 trang 24 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 1.34 trang 24 Toán lớp 7 Tập 1:

Đặt một cặp dấu ngoặc “()” để được biểu thức đúng. 2,2 – 3,3 + 4,4 – 5,5 = 0. Lời giải: Ta đặt dấu ngoặc vào biểu thức như sau: 2,2 – (3,3 + 4,4 – 5,5) Khi đó giá trị của biểu thức là: 2,2 – (3,3 + 4,4 – 5,5) = 2,2 – (7,7 – 5,5) = 2,2 – 2,2 = 0. (thỏa mãn yêu cầu đề bài)

Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Trang 24 SGK Kết nối tri thức

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn