Lời giải BÀI 11: ĐỊNH LÍ VÀ CHỨNG MINH ĐỊNH LÍ giải Toán 7 Tập 1 Trang 55 56 57 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 11: ĐỊNH LÍ VÀ CHỨNG MINH ĐỊNH LÍ giải Toán 7 Tập 1 Trang 55 56 57 SGK Kết nối tri thức

Mở đầu

Mở đầu trang 55 Toán lớp 7 Tập 1: 

Trong Bài 10, ta đã dùng cách đo đạc để kiểm nghiệm tính chất sau là đúng: .... “Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị bằng nhau” (H.3.45). Tuy nhiên, đo đạc chỉ cho ta kết quả gần đúng và chỉ trong một trường hợp cụ thể. Vậy có cách nào để chắc chắn rằng tính chất đó đúng cho mọi trường hợp không?          Sau bài học này, chúng ta sẽ giải quyết được câu hỏi trên như sau:

Lời giải BÀI 11: ĐỊNH LÍ VÀ CHỨNG MINH ĐỊNH LÍ giải Toán 7 Tập 1 Trang 55 56 57 SGK Kết nối tri thức

Luyện tập 1 trang 56 Toán lớp 7 Tập 1: 

Luyện tập 2 trang 57 Toán lớp 7 Tập 1: 

Tranh luận trang 57 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài tập (trang 57)

Bài 3.24 trang 57 Toán lớp 7 Tập 1:

 Có thể coi định lí “ Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau” được suy ra trực tiếp từ định lí về dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song không? Suy ra như thế nào? .... Lời giải: Định lí “Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau” có thể được suy ra trực tiếp từ định lí về dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.  

Bài 3.25 trang 57 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 3.26 trang 57 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn