Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 2 giải Toán 7 Tập 1 Trang 39 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 2 giải Toán 7 Tập 1 Trang 39 SGK Kết nối tri thức

Bài tập (trang 39)

Bài 2.27 trang 39 Toán lớp 7 Tập 1: 

   

Bài 2.28 trang 39 Toán lớp 7 Tập 1: 

Dùng thước dây có vạch chia để đo độ dài đường gấp khúc ABC trong Hình 2.8 (đơn vị xentimét, làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). So sánh kết quả với kết quả của Bài tập 2.27. Lời giải: Độ dài đoạn thẳng AB sau khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất là 2,2 cm. Độ dài đoạn thẳng BC sau khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất là 1,4 cm. Độ dài đường gấp khúc ABC là 2,2 + 1,4 = 3,6 cm. Kết quả giống với kết quả của Bài tập 2.27.

Bài 2.29 trang 39 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 2.30 trang 39 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 2.31 trang 39 Toán lớp 7 Tập 1: 

Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 2 giải Toán 7 Tập 1 Trang 39 SGK Kết nối tri thức

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn