Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Tập 1 Trang 107 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Tập 1 Trang 107 SGK Kết nối tri thức

Bài 5.14 trang 107 Toán lớp 7 Tập 1: 

Xác định phương pháp thu thập dữ liệu trong mỗi trường hợp sau và cho biết mỗi dữ liệu thu được thuộc loại nào? a) Mức độ thường xuyên tập thể dục buổi sáng của các bạn trong lớp (rất thường xuyên, thường xuyên, không thường xuyên). b) Phương tiện giao thông các bạn trong lớp sử dụng để đến trường. Lời giải: a) Thu thập dữ liệu bằng cách phỏng vấn hoặc lập bảng hỏi. Dữ liệu thu thập được trong trường hợp này là dữ liệu không là số, có thể sắp xếp theo thứ tự. b) Có thể thu thập dữ liệu bằng quan sát, phỏng vấn hoặc lập bảng hỏi. Dữ liệu thu thập được trong trường hợp này là dữ liệu không là số, không thể sắp xếp theo thứ tự.

Bài 5.15 trang 107 Toán lớp 7 Tập 1: 

Các dữ liệu thu được trong mỗi trường hợp sau có đảm bảo tính đại diện không? a) Để xác định sức bật cao của học sinh khối 7, giáo viên đã yêu cầu các bạn trong câu lạc bộ bóng rổ bật cao và ghi lại kết quả. b) Để khảo sát ý kiến của học sinh về quy định mới, nhà trường đã chọn ngẫu nhiên một số học sinh khối 7 và phát phiếu khảo sát. Lời giải: a) Chỉ có các bạn trong câu lạc bộ bóng rổ bật cao, không đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ học sinh trong trường. Do đó dữ liệu thu được trong trường hợp này không đảm bảo tính đại diện. b) Vì các học sinh được chọn ngẫu nhiên nên dữ liệu thu được trong trường hợp này có tính đại diện.

Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Tập 1 Trang 107 SGK Kết nối tri thức

Bài 5.16 trang 107 Toán lớp 7 Tập 1: 

Biểu đồ Hình 5.36 được trích từ báo cáo tổng kết của một tỉnh về thể trạng học sinh Trung học cơ sở tại tỉnh này. Một trường Trung học cơ sở của tỉnh có 1500 học sinh. Em hãy ước lượng tỉ lệ học sinh béo phì của trường đó.   Lời giải: Từ biểu đồ ta thấy, tỉ lệ số học sinh béo phì là 15% (phần hình quạt màu xanh). Do đó số học sinh béo phì của trường đó khoảng: 15% . 1500 = 15100.1500 = 225 (học sinh). Vậy số học sinh béo phì của trường khoảng 225 học sinh. Bài 5.17 trang 107 Toán lớp 7 Tập 1: Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn nhiệt độ không khí trung bình tại Hà Nội trong 6 năm từ 2014 đến 2019. Lời giải: Bước 1. Vẽ trục ngang biểu diễn năm, trục đứng biểu diễn nhiệt độ. Do nhiệt độ cao nhất là 25,9oC, nhiệt độ thấp nhất là 24,6oC nên ở trục đứng ta chọn đơn vị là 0,2oC và giá trị lớn nhất là 26oC. Bước 2. Với mỗi thời điểm trên trục ngang, nhiệt độ tại từng năm được biểu diễn bởi một điểm. Bước 3. Nối các điểm liên tiếp với nhau bằng các đoạn thẳng. Bước 4. Ghi chú thích cho các trục, điền giá trị tại các điểm (nếu cần) và đặt tên cho biểu đồ để hoàn thiện. Ta có biểu đồ như sau:
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn