Lời giải BÀI 9: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT giải Toán 7 Tập 1 Trang 46 47 48 49 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 9: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT giải Toán 7 Tập 1 Trang 46 47 48 49 SGK Kết nối tri thức

Mở đầu

Mở đầu trang 46 Toán lớp 7 Tập 1: 

Để kiểm tra các thanh ngang trên mái nhà đã song song với nhau chưa, người thợ chỉ cần kiểm tra chúng có cùng vuông góc với một thanh dọc. Vì sao lại như vậy, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học này. Sau bài học này chúng ta sẽ giải quyết được câu hỏi trên như sau: Để kiểm tra các thanh ngang trên mái nhà đã song song với nhau chưa Lời giải: Để kiểm tra các thanh ngang trên mái nhà đã song song với nhau chưa, người thợ chỉ cần kiểm tra chúng có cùng vuông góc với một thanh dọc vì các thanh ngang cùng vuông góc với một thanh dọc thì các thanh ngang song song với nhau.

1. Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Câu hỏi trang 46 Toán lớp 7 Tập 1:

 Cho đường thẳng mn cắt hai đường thẳng xy và uv lần lượt tại hai điểm P và Q (H.3.17). Em hãy kể tên: a) Hai cặp góc so le trong; b) Bốn cặp góc đồng vị. Cho đường thẳng mn cắt hai đường thẳng xy và uv lần lượt tại hai điểm P Lời giải: a) Hai cặp góc so le trong là: cặp góc QPy và PQu; cặp góc PQv và QPx. b) Bốn cặp góc đồng vị là: cặp góc yPm và vQP; cặp góc yPQ – vQn; cặp góc nQu và QPx, cặp góc PQu và mPx.

HĐ1 trang 47 Toán lớp 7 Tập 1: 

HĐ2 trang 47 Toán lớp 7 Tập 1: 

Luyện tập 1 trang 47 Toán lớp 7 Tập 1: 

2. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

Lời giải BÀI 9: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT giải Toán 7 Tập 1 Trang 46 47 48 49 SGK Kết nối tri thức

Luyện tập 2 trang 48 Toán lớp 7 Tập 1:

Thực hành 1 trang 48 Toán lớp 7 Tập 1: 

Thực hành 2 trang 49 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài tập (trang 49)

Bài 3.6 trang 49 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 3.7 trang 49 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 3.8 trang 49 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 3.9 trang 49 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 3.10 trang 49 Toán lớp 7 Tập 1: 

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho a song song với b. Lời giải: Tương tự bài 3.9, ta thực hiện theo các bước như sau: Bước 1. Vẽ đường thẳng a đi qua A. Bước 2. Qua điểm B, vẽ đường thẳng b song song với a. Ta có hình vẽ như sau:

Bài 3.11 trang 49 Toán lớp 7 Tập 1:

 Hãy vẽ hai đoạn thẳng AB và MN sao cho AB // MN và AB = MN. Lời giải: Ta thực hiện theo các bước như sau: Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB (giả sử AB = 3cm). Bước 2. Lấy điểm M nằm ngoài đoạn thẳng AB. Bước 3. Vẽ đường thẳng qua M song song với đoạn thẳng AB. Trên đường thẳng này lấy điểm N sao cho MN = 3cm. Khi đó MN = AB = 3cm. Ta có hình vẽ như sau:
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn