Lời giải BÀI 18: BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT TRÒN giải Toán 7 Tập 1 Trang 94 95 96 97 98 99 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 18: BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT TRÒN giải Toán 7 Tập 1 Trang 94 95 96 97 98 99 SGK Kết nối tri thức

1. Đọc và mô tả biểu đồ hình quạt tròn

Câu hỏi trang 94 Toán lớp 7 Tập 1: 

Từ biểu đồ Hình 5.4, em hãy lập bảng thống kê tỉ lệ các nguyên nhân gây tai nạn thương tích ở trẻ em Việt Nam                 Lời giải: Bảng thống kê tỉ lệ các nguyên nhân gây tai nạn thương tích ở trẻ em Việt Nam năm 2014:
Nguyên nhân Đuối nước Tai nạn giao thông Ngã Ngộ độc Thương tích khác
Tỉ lệ 48% 28% 2% 2% 20%

Lời giải BÀI 18: BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT TRÒN giải Toán 7 Tập 1 Trang 94 95 96 97 98 99 SGK Kết nối tri thức

HĐ1 trang 94 Toán lớp 7 Tập 1: 

Biểu đồ Hình 5.6 cho biết tỉ lệ thí sinh được trao huy chương các loại trong một cuộc thi. Em hãy cho biết: a) Hai loại huy chương nào có cùng tỉ lệ thí sinh được trao? b) Số thí sinh không có huy chương chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm? Em có nhận xét gì về phần hình quạt biểu diễn tỉ lệ này? Lời giải: a) Hai loại huy chương có cùng tỉ lệ thí sinh được trao là huy chương bạc và huy chương đồng và cùng bằng 20%. b) Số thí sinh không có huy chương chiếm tỉ lệ 50%. Nhận xét: phần hình quạt biểu diễn tỉ lệ trên bằng nửa hình tròn.

Luyện tập 1 trang 94 Toán lớp 7 Tập 1:

 Biểu đồ Hình 5.7 cho biết tỉ lệ các loại kem bán được trong một ngày của một cửa hàng kem. a) Em hãy chỉ ra các thành phần của biểu đồ trên. b) Trong biểu đồ trên, hình tròn được chia thành mấy hình quạt, mỗi hình quạt biểu diễn số liệu nào? c) Em hãy lập bảng thống kê tỉ lệ các loại kem bán được trong một ngày của cửa hàng. Lời giải: a) Các thành phần của biểu đồ trên:  - Tiêu đề: Tỉ lệ các loại kem bán được trong một ngày. - Hình tròn biểu diễn dữ liệu: Đậu xanh, Ốc quế, Sô cô la, Sữa dừa. - Chú giải. b) Trong biểu đồ trên, hình tròn được chia thành 4 hình quạt. Hình quạt màu xanh biểu diễn tỉ lệ kem đậu xanh bán được trong ngày chiếm 16,7%. Hình quạt màu cam biểu diễn tỉ lệ kem ốc quế bán được trong ngày chiếm 25%. Hình quạt màu tím biểu diễn tỉ lệ kem sô cô la bán được trong ngày chiếm 33,3%. Hình quạt màu vàng biểu diễn tỉ lệ kem sữa dừa bán được trong ngày chiếm 25%. c) Bảng thống kê tỉ lệ các loại kem bán được trong một ngày của cửa hàng là:
Loại kem Đậu xanh Ốc quế Sô cô la Sữa dừa
Tỉ lệ 16,7% 25% 33,3% 25%

2. Biểu diễn dữ liệu vào biểu đồ hình quạt tròn

Luyện tập 2 trang 95 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bảng sau cho biết tỉ lệ các bạn trong trường dự đoán đội vô địch giải bóng đá học sinh khối 7:

Hãy hoàn thiện biểu đồ Hình 5.10 vào vở để biểu diễn bảng thống kê này.

Lời giải:

Từ bảng thống kê đã cho, ta thấy:

- Tỉ lệ học sinh dự đoán lớp 7A vô địch là 15% = 3 . 5%, do đó phần hình quạt tròn biểu diễn tỉ lệ này gồm 3 hình quạt với tỉ lệ 5% cho trước.

- Tỉ lệ học sinh dự đoán lớp 7B vô địch là 30% = 6 . 5%, do đó phần hình quạt tròn biểu diễn tỉ lệ này gồm 6 hình quạt với tỉ lệ 5% cho trước.

- Tỉ lệ học sinh dự đoán lớp 7C vô địch là 20% = 4 . 5%, do đó phần hình quạt tròn biểu diễn tỉ lệ này gồm 4 hình quạt với tỉ lệ 5% cho trước.

- Tỉ lệ học sinh dự đoán lớp 7D vô địch là 35% = 7 . 5%, do đó phần hình quạt tròn biểu diễn tỉ lệ này gồm 7 hình quạt với tỉ lệ 5% cho trước.

Ta tô 4 màu khác nhau theo các phần đã xác định ở trên và nhớ chú giải.

Luyện tập 3 trang 96 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bảng số liệu sau cho biết tỉ lệ áo đồng phục theo kích cỡ của các bạn học sinh lớp 7A. Hãy hoàn thiện biểu đồ Hình 5.13 vào vở để biểu diễn bảng thống kê này. Lời giải: Thấy cỡ áo XL có tỉ lệ thấp nhất nên hình quạt màu tím thể hiện cỡ áo XL. Tỉ lệ cỡ áo S lớn hơn tỉ lệ cỡ áo XL và nhỏ hơn tỉ lệ 2 cỡ áo L và M nên hình quạt màu xanh thể hiện cỡ áo S. Tỉ lệ cỡ áo L nhỏ hơn tỉ lệ cỡ áo M nên hình quạt màu vàng thể hiện cỡ áo L. Hình quạt màu cam thể hiện cỡ áo M. Biểu đồ hoàn thiện có dạng như sau:

3. Phân tích dữ liệu trong biểu đồ hình quạt

Luyện tập 4 trang 97 Toán lớp 7 Tập 1: 

Cho biểu đồ Hình 5.15.
a) Hãy liệt kê ba nguồn điện chủ yếu của Việt Nam năm 2019. b) Biết sản lượng điện của Việt Nam năm 2019 là 240,1 . 109 kWh. Em hãy cho biết trong năm này Việt Nam đã nhập khẩu bao nhiêu kWh điện. Lời giải: a) Ba nguồn điện chủ yếu của Việt Nam năm 2019 là: Điện than: 41,6%; Thủy điện: 37,7%; Điện khí: 18,8%. b) Điện nhập khẩu chiếm 1,4% sản lượng điện năm 2019 nên trong năm 2019 Việt Nam đã nhập khẩu số kWh điện là: 1,4% . 240,1 . 109 = 1,4100.240,1.109= 336,14 . 107 kWh điện. Vậy năm 2019 Việt Nam đã nhập khẩu 336,14 . 107 kWh điện.

Luyện tập 5 trang 98 Toán lớp 7 Tập 1: 

Dựa vào biểu đồ Hình 5.16, em hãy cho biết trong 200 học sinh khối 7 của trường đó có khoảng bao nhiêu bạn thích đọc sách hoặc nghe nhạc trong thời gian rảnh rỗi. Lời giải: Tổng số học sinh thích đọc sách hoặc nghe nhạc trong thời gian rảnh rỗi chiếm: 25% + 20% = 45% (tổng số học sinh). Số học sinh thích đọc sách hoặc nghe nhạc trong thời gian rảnh rỗi là: 200 . 45% = 200.45/100= 90 (học sinh). Vậy trong 200 học sinh khối 7 của trường đó có 90 học sinh thích nghe nhạc và đọc sách trong thời gian rảnh rỗi.

Tranh luận trang 98 Toán lớp 7 Tập 1:

 Cho biểu đồ Hình 5.17 Bạn Tròn: “Như vậy, nếu một trường trung học có 1000 học sinh thì chắc chắn có 328 học sinh bị cận thị”. Bạn Vuông: “Tớ nghĩ đây chỉ là con số ước lượng thôi”. Em đồng ý với ý kiến nào trong hai ý kiến trên? Lời giải: Tỉ lệ trong biểu đồ là ước lượng tỉ lệ trung bình cho tất cả các học sinh ở một số tỉnh của Việt Nam. Nên ý kiến của bạn Vuông hợp lý hơn ý kiến của bạn Tròn

Bài tập (trang 99)

Bài 5.6 trang 99 Toán lớp 7 Tập 1: 

Cho biểu đồ Hình 5.18. a) Cho biết các thành phần của biểu đồ này. b) Hình tròn trong biểu đồ được chia thành mấy hình quạt? Mỗi hình quạt biểu diễn số liệu nào? c) Châu lục nào có số dân đông nhất? Ít nhất? d) Biết rằng năm 2020 tổng số dân của 5 châu lục là 7 773 triệu người. Tính số dân của mỗi châu lục. Lời giải: a) Các thành phần của biểu đồ này là: - Tiêu đề: Tỉ lệ số dân của các châu lục tính đến ngày 1 – 7 – 2020. - Hình tròn biểu diễn dữ liệu: Châu Á, Châu Phi, Châu Âu, Châu Mĩ, Châu Úc. - Chú giải. b) Hình tròn trong biểu đồ được chia thành 5 hình quạt. Hình quạt màu tím biểu diễn số dân của châu Úc tính đến ngày 1 – 7 – 2020. Hình quạt màu vàng biểu diễn số dân của châu Mĩ tính đến ngày 1 – 7 – 2020. Hình quạt màu xanh nõn chuối biểu diễn số dân của châu Âu tính đến ngày 1 – 7 – 2020. Hình quạt màu cam biểu diễn số dân của châu Phi tính đến ngày 1 – 7 – 2020. Hình quạt còn lại biểu diễn số dân của châu Á tính đến ngày 1 – 7 – 2020.

Bài 5.7 trang 99 Toán lớp 7 Tập 1: 

An khảo sát về thú nuôi được yêu thích của các bạn trong lớp và thu được kết quả như sau   Hãy hoàn thiện biểu đồ Hình 5.19 vào vở để biểu diễn bảng thống kê trên. Lời giải: Tổng số bạn tham gia khảo sát là 10 + 20 + 7 + 3 = 40 (bạn). Số bạn yêu thích nuôi Cá chiếm: 3 : 40 = 7,5% (tổng số bạn). Số bạn yêu thích nuôi Chim chiếm: 7 : 40 = 17,5% (tổng số bạn). Số bạn yêu thích nuôi Chó chiếm: 10 : 40 = 25% (tổng số bạn). Số bạn yêu thích nuôi Mèo chiếm: 100% – 7,5% – 17,5% – 25% = 50% (tổng số bạn). Biểu đồ hoàn thiện có dạng như sau: An khảo sát về thú nuôi được yêu thích của các bạn trong lớp và thu được kết quả

Bài 5.8 trang 99 Toán lớp 7 Tập 1:

Biểu đồ Hình 5.20 cho biết tỉ lệ thành viên theo nhóm máu của một đội hiến máu gồm 200 tình nguyện viên.

Hỏi: a) Có bao nhiêu người mang nhóm máu A, bao nhiêu người mang nhóm máu B? b) Có bao nhiêu người mang nhóm máu A hoặc O?

Bài 5.9 trang 99 Toán lớp 7 Tập 1: 

Từ kết quả thu thập dữ liệu về kỹ năng bơi của học sinh tiểu học (H.5.12), em hãy ước lượng xem trong 800 học sinh tiểu học của một xã trong huyện đó, có bao nhiêu học sinh bơi thành thạo, bao nhiêu học sinh chưa biết bơi.
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn