Lời giải VẼ HÌNH ĐƠN GIẢN VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA giải Toán 7 Tập 1 Trang 110 111 112 113 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải VẼ HÌNH ĐƠN GIẢN VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA giải Toán 7 Tập 1 Trang 110 111 112 113 SGK Kết nối tri thức

HĐ1 trang 110 Toán lớp 7 Tập 1:

 Vẽ hai đường thẳng song song ....

Em thấy vẽ hai đường thẳng song song bằng bút và thước kẻ thật khó đúng không. Chúng ta sẽ sử dụng hộp công cụ đường thẳng trong Geogebra để vẽ nhé.                              

Cùng suy luận trang 111 Toán lớp 7 Tập 1: 

Sau khi thực hiện Bước 3, ta thấy có đúng một đường thẳng g được hiện ra. Điều này gợi cho em liên tưởng đến khẳng định nào? ....

Lời giải: Ta liên tưởng tới Tiên đề Euclid: “Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, chỉ có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho”.

Lời giải VẼ HÌNH ĐƠN GIẢN VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA giải Toán 7 Tập 1 Trang 110 111 112 113 SGK Kết nối tri thức

HĐ2 trang 111 Toán lớp 7 Tập 1: 

HĐ3 trang 112 Toán lớp 7 Tập 1: 

Cùng suy luận trang 112 Toán lớp 7 Tập 1: 

Đường thẳng g vẽ được có phải là đường trung trực của đoạn thẳng AB không? Lời giải: Đường thẳng g vẽ được là đường trung trực của đoạn thẳng AB do g vuông góc với AB tại trung điểm C của AB.

HĐ4 trang 113 Toán lớp 7 Tập 1: 

Câu hỏi trang 113 Toán lớp 7 Tập 1: 

Nếu cho trước đoạn thẳng AB = 4 cm cố định. Em vẽ được mấy tam giác ABC thỏa mãn yêu cầu BC = 5 cm, CA = 6 cm? ....

Lời giải: Thực hiện tương tự như các bước trong Hoạt động 4, ở bước số 4 khi lấy giao điểm của hai đường tròn, ta thấy hai đường tròn này giao nhau tại hai điểm. Do đó ngoài lấy điểm C như Hoạt động 4 thì ta có thể chọn điểm C ở bên dưới.  Vì vậy ta có thể vẽ được hai tam giác ABC thỏa mãn yêu cầu BC = 5 cm, CA = 6 cm. Hình vẽ dưới đây minh họa hai vị trí của điểm C thỏa mãn yêu cầu của đề bài:

HĐ5 trang 114 Toán lớp 7 Tập 1: 

Câu hỏi trang 114 Toán lớp 7 Tập 1: 

Luyện tập 1 trang 114 Toán lớp 7 Tập 1:

Luyện tập 2 trang 114 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài tập (trang 114)

Bài 1 trang 114 Toán lớp 7 Tập 1:

 

Bài 2 trang 114 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn