Lời giải BÀI 3: LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ giải Toán 7 Trang 16 17 18 19 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 3: LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ giải Toán 7 Trang 16 17 18 19 SGK Kết nối tri thức

Mở đầu

Mở đầu trang 16 Toán lớp 7 Tập 1: 

Trái Đất, ngôi nhà chung của tất cả chúng ta có khoảng 71% diện tích bề mặt được bao phủ bởi nước. Nếu gom hết toàn bộ lượng nước trên Trái Đất để đổ đầy vào một bể chứa hình lập phương thì kích thước cạnh của bể phải lên tới 1111,34 km.

(Theo usgs.gov)

Muốn biết lượng nước trên Trái Đất là khoảng bao nhiêu kilômét khối, ta cần tính

1111,34 ×1111,34 ×1111,34. Biểu thức này có thể viết gọn hơn dưới dạng lũy thừa giống như lũy thừa của một số tự nhiên mà em đã học ở lớp 6.

Sau bài học này chúng ta sẽ giải quyết được câu hỏi trên như sau:

Lời giải:

1111,34 × 1111,34 × 1111,34 = 1111,343.

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

 • HĐ1 trang 16 Toán lớp 7 Tập 1:

      
 • HĐ2 trang 16 Toán lớp 7 Tập 1:

 • HĐ3 trang 16 Toán lớp 7 Tập 1:

 • Luyện tập 1 trang 17 Toán lớp 7 Tập 1:

 • Luyện tập 2 trang 17 Toán lớp 7 Tập 1:

 • Vận dụng trang 17 Toán lớp 7 Tập 1: 

2. Nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số

 • HĐ4 trang 17 Toán lớp 7 Tập 1:

 • Luyện tập 3 trang 18 Toán lớp 7 Tập 1: 

3. Lũy thừa của lũy thừa

 • HĐ5 trang 18 Toán lớp 7 Tập 1:          

 • Luyện tập 4 trang 18 Toán lớp 7 Tập 1:

 • Thử thách nhỏ trang 18 Toán lớp 7 Tập 1: 

Lời giải BÀI 3: LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ giải Toán 7 Trang 16 17 18 19 SGK Kết nối tri thức

Bài tập (trang 18, 19)

Bài 1.18 trang 18 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 1.19 trang 18 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 1.20 trang 18 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 1.21 trang 19 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 1.22 trang 19 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 1.23 trang 19 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 1.24 trang 19 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 1.25 trang 19 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn