Soạn bài KIẾN THỨC NGỮ VĂN soạn văn 6 tập 2 Trang 4 5 SGK Cánh diều


Soạn bài KIẾN THỨC NGỮ VĂN soạn văn 6 tập 2 Trang 4 5 SGK Cánh diều. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng câu hỏi có trong chương trình học của sách giáo khoa. Captoc.vn mời các bạn đón xem:

1. Truyện đồng thoại; đề tài và chủ đề

- Truyện đồng thoại là loại truyện thường lấy loài vật làm nhân vật. Các con vật trong truyện đồng thoại được các nhà văn miêu tả, khắc họa như con người (gọi là nhân cách hóa). - Đề tài là phạm vi cuộc sống được miêu tả trong văn bản. VD: Đánh giặc cứu nước – Sự tích Hồ Gươm - Chủ đề là vấn đề chính được thể hiện trong văn bản. VD: Tinh thần yêu nước, khát vọng hòa bình – Sự tích Hồ Gươm

2. Mở rộng chủ ngữ

- Chủ ngữ là một trong hai thành phần chính của câu, chỉ sự vật, hiện tượng có hoạt động, trạng thái, đặc điểm nêu ở vị ngữ. - Chủ ngữ thường được biểu hiện bằng danh từ, đại từ và trả lời cho các câu hỏi Ai?Con gì?Cái gì?. Câu có thể có một hoặc nhiều chủ ngữ. - Để phản ánh đầy đủ hiện thực khách quan và biểu thị tình cảm, thái độ của người viết (người nói), chủ ngữ thường được mở rộng thành cụm từ danh từ. VD: Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. - Thành phần phụ trước: Hai - Thành phần trung tâm: Cái răng - Thành phần phụ sau: Đen nhánh

Soạn bài KIẾN THỨC NGỮ VĂN soạn văn 6 tập 2 Trang 4 5 SGK Cánh diều

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn