Lời giải BÀI 1: TỈ LỆ THỨC DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU giải toán 7 Tập 2 Trang 6 7 8 SGK Chân trời sáng tạo


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 1: TỈ LỆ THỨC DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU giải toán 7 Tập 2 Trang 6 7 8 SGK Chân trời sáng tạo

Hoạt động khởi động

Khởi động trang 6 Toán lớp 7 Tập 2: Đ

Đầu năm, các bác Xuân, Yến, Dũng góp vốn làm ăn với số tiền lần lượt là 300 triệu đồng, 400 triệu đồng và 500 triệu đồng. Tiền lãi thu được sau một năm là 240 triệu đồng. Hãy tìm số tiền lãi mỗi bác được chia, biết rằng tiền lãi được chia tỉ lệ với số vốn đã góp.

1. Tỉ lệ thức

Khám phá 1 trang 6 Toán lớp 7 Tập 2: 

Cho hai máy tính xách tay (laptop) có kích thước màn hình (tính theo đơn vị mm) lần lượt là 227,6 × 324 và 170,7 × 243. Tính tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài của mỗi màn hình.Cho hai máy tính xách tay (laptop) có kích thước màn hình

Thực hành 1 trang 6 Toán lớp 7 Tập 2: 

Vận dụng 1 trang 6 Toán lớp 7 Tập 2: 

Khám phá 2 trang 6 Toán lớp 7 Tập 2: 

Khám phá 3 trang 7 Toán lớp 7 Tập 2: 

Thực hành 2 trang 7 Toán lớp 7 Tập 2: 

Vận dụng 2 trang 7 Toán lớp 7 Tập 2: 

2. Dãy tỉ số bằng nhau

Khám phá 4 trang 7 Toán lớp 7 Tập 2: 

Thực hành 3 trang 7 Toán lớp 7 Tập 2: 

Vận dụng 3 trang 7 Toán lớp 7 Tập 2: 

Khám phá 5 trang 8 Toán lớp 7 Tập 2:

Thực hành 4 trang 9 Toán lớp 7 Tập 2: 

Vận dụng 4 trang 9 Toán lớp 7 Tập 2: 

a) Thành phần của mứt dừa sau khi hoàn thành chỉ gồm có dừa và đường theo tỉ lệ 2 : 1. Em hãy tính xem trong 6 kg mứt dừa có bao nhiêu kilôgam dừa và bao nhiêu kilôgam đường. b) Dung và Thúy muốn làm mứt gừng theo công thức: Cứ 3 phần gừng thì cần 2 phần đường. Hai bạn đã mua 600 g gừng. Hỏi hai bạn cần mua bao nhiêu gam đường? c) Chị Chi có 10 quyển vở, chị chia cho hai em là An và Bình. Hãy tính số quyển vở được chia của mỗi em, cho biết tuổi của An và Bình lần lượt là 8; 12 và số quyển vở được chia tỉ lệ với số tuổi.

Thực hành 5 trang 9 Toán lớp 7 Tập 2: 

Vận dụng 5 trang 9 Toán lớp 7 Tập 2:  

Bài tập

Bài 1 trang 10 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 2 trang 10 Toán lớp 7 Tập 2:

Bài 3 trang 10 Toán lớp 7 Tập 2:

Bài 4 trang 10 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 5 trang 10 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 6 trang 10 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 7 trang 10 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 8 trang 10 Toán lớp 7 Tập 2: 

Lời giải BÀI 1: TỈ LỆ THỨC DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU giải toán 7 Tập 2 Trang 6 7 8 SGK Chân trời sáng tạo

 
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn