Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 6 giải toán 7 Tập 2 Trang 23 24 SGK Chân trời sáng tạo


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 6 giải toán 7 Tập 2 Trang 23 24 SGK Chân trời sáng tạo

Bài 1 trang 23 Toán lớp 7 Tập 2: 

       

Bài 2 trang 23 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 3 trang 23 Toán lớp 7 Tập 2: 

Số quyển sách của ba bạn An, Bình và Cam tỉ lệ với các số 3; 4; 5. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển sách? Biết rằng số quyển sách của Bình ít hơn tổng số quyển sách của An và Cam là 8 quyển sách.

Bài 4 trang 23 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 5 trang 23 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 6 trang 23 Toán lớp 7 Tập 2:

Bài 7 trang 23 Toán lớp 7 Tập 2:

Bài 8 trang 23 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 9 trang 23 Toán lớp 7 Tập 2: 

Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 6 giải toán 7 Tập 2 Trang 23 24 SGK Chân trời sáng tạo

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn