TÀI LIỆU MỚI NHẤT

Trắc nghiệm Địa 12 bài 16 - Đặc điểm dân số và phân bố dân cư
Trắc nghiệm Địa 12 bài 17 có đáp án - Lao động và việc làm
Trắc nghiệm Địa 12 bài 18 có đáp án - Đô thị hóa

Trắc nghiệm Địa 12 bài 18 có đáp án - Đô thị hóa

476 View

Trắc nghiệm Địa 12 bài 20 có đáp án - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Trắc nghiệm Địa 12 bài 21 - Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
Trắc nghiệm Địa 12 bài 22 - Vấn đề phát triển nông nghiệp
Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

436 View

Trắc nghiệm Địa 12 bài 25 có đáp án - Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
Trắc nghiệm Địa 12 bài 26 có đáp án - Cơ cấu ngành công nghiệp
Trắc nghiệm Địa 12 bài 28 - Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc
Trắc nghiệm Địa 12 bài 31 - Vấn đề phát triển thương mại du lịch
Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du và miền núi Bắc bộ
Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng Sông Hồng
Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc trung bộ có đáp án
Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở duyên hải Nam trung bộ
Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên có đáp án

Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên có đáp án

400 View

Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long
Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo
Trắc nghiệm Địa 12 bài 43 có đáp án - Các vùng kinh tế trọng điểm
100 câu trắc nghiệm Địa lí công nghiệp theo từng mức độ
105 câu trắc nghiệm Địa lí Nông nghiệp theo từng mức độ
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2024 - Đề 12

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2024 - Đề 12

550 View