TÀI LIỆU MỚI NHẤT

12 đề thi thử THPT Quốc gia môn sinh học có lời giải

12 đề thi thử THPT Quốc gia môn sinh học có lời giải

227 View

145 câu trắc nghiệm chuyên đề đột biến gen luyện thi THPTQG
350 câu trắc nghiệm chuyên đề tương tác gen luyện thi THPTQG
Phương pháp giải bài tập trao đổi chéo kép sinh học lớp 12
Bài tập di truyền liên kết với giới tính và tích hợp các quy luật di truyền khác
Phương pháp giải bài tập di truyền người

Phương pháp giải bài tập di truyền người

250 View

Chuyên đề tương tác gen sinh học lớp 12

Chuyên đề tương tác gen sinh học lớp 12

234 View

Chuyên đề đột biến nhiễm sắc thể sinh học lớp 12

Chuyên đề đột biến nhiễm sắc thể sinh học lớp 12

165 View

Chuyên đề di truyền học quần thể sinh học lớp 12

Chuyên đề di truyền học quần thể sinh học lớp 12

197 View

Chuyên đề di truyền phả hệ sinh học lớp 12

Chuyên đề di truyền phả hệ sinh học lớp 12

277 View

Chuyên đề phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính
Chuyên đề các quy luật di truyền của men Ðen sinh học 12

Chuyên đề các quy luật di truyền của men Ðen sinh học 12

170 View

Chuyên đề di truyền học ở người sinh học lớp 12

Chuyên đề di truyền học ở người sinh học lớp 12

149 View

Tóm tắt các kiến thức sinh học 12

Tóm tắt các kiến thức sinh học 12

300 View

Tổng hợp các lý thuyết sinh học lớp 12 cả năm học

Tổng hợp các lý thuyết sinh học lớp 12 cả năm học

216 View

Tài liệu ôn tập lý thuyết sinh học lớp 12

Tài liệu ôn tập lý thuyết sinh học lớp 12

231 View

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12 cả năm theo từng bài

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12 cả năm theo từng bài

263 View

8 đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học có đáp án

8 đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học có đáp án

170 View

Bài tập trắc nghiệm sinh học lớp 12 cả năm

Bài tập trắc nghiệm sinh học lớp 12 cả năm

299 View

40 đề thi thử THPT quốc gia môn sinh học 2024 có lời giải
5 đề thi thử THPT quốc gia môn sinh học năm 2024 có lời giải
900 câu trắc nghiệm vật chất và cơ chế di truyền có lời giải
250 câu trắc nghiệm quy luật di truyền của menđen theo từng mức độ
Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn Sinh học 12 có đáp án

Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn Sinh học 12 có đáp án

180 View