5 đề thi thử THPT quốc gia môn sinh học năm 2024 có lời giải

Mã ID: 5994

5 đề thi thử THPT quốc gia môn sinh học năm 2024 có lời giải. Captoc.vn giới thiệu quý thầy cô và các bạn tài liệu 5 đề thi thử THPT quốc gia môn sinh học năm 2024 có lời giải. Tài liệu gồm 60 trang, thầy cô và các bạn xem và tải về ở bên dưới.

Mua sách tại những trang thương mại điện tử uy tín

5 đề thi thử THPT quốc gia môn sinh học năm 2024 có lời giải. Captoc.vn giới thiệu quý thầy cô và các bạn tài liệu 5 đề thi thử THPT quốc gia môn sinh học năm 2024 có lời giải. Tài liệu gồm 60 trang, thầy cô và các bạn xem và tải về ở bên dưới.

Trích dẫn tài liệu:

Câu 1: Một gen có thể tác động đến sự hình thành nhiều tính trạng khác nhau được gọi là

A. gen điều hòa B. gen đa hiệu C. gen tăng cường. D. gen trội

Câu 2: Cho giao phấn giữa cây đậu Hà Lan hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được F1 toàn hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng. Theo lí thuyết, phương pháp nào sau đây không thể xác định được kiểu gen của cây hoa đỏ F2?

A. Lai cây hoa đỏ F2 với cây hoa đỏ ở P. B. Lai cây hoa đỏ F2 với cây F1.

C. Lai cây hoa đỏ ở F2 với cây hoa trắng ở P. D. Cho cây hoa đỏ F2 tự thụ phấn.

Câu 3: Một loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), các cặp nhiễm sắc thể tương đồng được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Do đột biến lệch bội đã làm xuất hiện thể một. Thể một này có bộ nhiễm sắc thể nào trong các bộ nhiễm sắc thể sau đây?

A. AaBbEe B. AaaBbDdEe. C. AaBbDEe. D. AaBbDdEe.

Câu 4: Quần thể thực vật có ở thế hệ xuất phát P: 0,4 AA : 0,4 Aa : 0,2 aa. Biết rằng, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng.

(I) Sau 1 thế hệ tự thụ phấn, F1 có tỉ lệ kiểu gen là 0,5AA : 0,2Aa : 0,3aa.

(II) Cho các cây hoa đỏ ở P giao phấn tự do, tỉ lệ kiểu hình F1 là 15 đỏ : 1 trắng.

(2) Cho các cây hoa đỏ ở P giao phấn với các cây hoa trắng, tỉ lệ kiểu hình ở F1 là 3 đỏ : 1 trắng.

(IV) Cho các cây hoa đỏ ở P tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu hình ở F1 là 7 đỏ : 1 trắng

Có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định trên?

A. 4 B. 2 C. 3 D. 1

P: Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

Q: Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một số cặp nuclêôtit.

R: Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến.

S: Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường.

A. (1), (3) và (4) B. (1), (2) và (4) C. (2), (3) và (4) D. (1), (2) và (3)

 

Đừng Đọc!!!

Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên CAPTOC.vn bằng cách gửi về:

Email: hotro@captoc.vn

Bình luận

Tài liệu liên quan

Đề thi thử môn GDCD 2023 THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh lần 2
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề 2)
Tuyển tập 60 đề thi thử Tốt nghiệp THPT quốc gia 2023 môn Ngữ văn – Đề 3
Đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn Văn có đáp án (Đề 56)
10 đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn 2024 có đáp án-tập 3

10 đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn 2024 có đáp án-tập 3

106 View

Đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn Văn có đáp án (Đề 24)
Đề thi thử tốt nghiệp 2024 Địa lí có đáp án - Đề 12
Đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 môn Lý phát triển từ đề minh họa-Đề 5
Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 Ngữ Văn

Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 Ngữ Văn

271 View

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Ngữ Văn từ các Sở giáo dục mới nhất
Đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn Văn có đáp án (Đề 26)
Đề thi thử môn GDCD 2023 THPT Thuận Thành – Bắc Ninh lần 1

Tài liệu được xem nhiều nhất

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện có đáp án và lời giải chi tiết
Trắc nghiệm Hóa 12 bài 34 Crom và hợp chất của Crom

Trắc nghiệm Hóa 12 bài 34 Crom và hợp chất của Crom

31 View

Đề ôn tập thi TN THPT Tiếng Anh 2024 có đáp án (Đề 16)

Đề ôn tập thi TN THPT Tiếng Anh 2024 có đáp án (Đề 16)

123 View

Bộ đề ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 10

Bộ đề ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 10

69 View

Nội dung ôn tập Tiếng Anh 12 học kỳ 2 năm học 2023-2024

Nội dung ôn tập Tiếng Anh 12 học kỳ 2 năm học 2023-2024

96 View

Bộ đề kiểm tra 1 tiết hóa 12 lần 4 chương 7 Sắt và một số kim loại quan trọng
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 7)
15 đề thi thử THPTQG môn Hóa học có lời giải

15 đề thi thử THPTQG môn Hóa học có lời giải

65 View

Trắc nghiệm Địa 12 bài 22 - Vấn đề phát triển nông nghiệp
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2024 - Đề 8

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2024 - Đề 8

76 View

Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ 2 Tiếng Anh lớp 12 Năm Học 2023-2024
Đề thi HK1 môn Địa 12 NH 2023-2024 có đáp án - Đề 1

Đề thi HK1 môn Địa 12 NH 2023-2024 có đáp án - Đề 1

54 View