Lời giải BÀI 4: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM: CÁC ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ TRONG THỰC TẾ giải toán 7 Tập 2 Trang 21 SGK Chân trời s


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 4: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM: CÁC ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ TRONG THỰC TẾ giải toán 7 Tập 2 Trang 21 SGK Chân trời sáng tạo

Mục tiêu

Vận dụng kiến thức về đại lượng tỉ lệ để nhận biết các đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch trong thực tế. Qua đó ôn tập và củng cố các tính chất cơ bản của các đại lượng tỉ lệ.

Chuẩn bị

- Chia lớp theo nhóm học tập từ 8 đến 10 học sinh. - Mỗi nhóm chuẩn bị một tờ bìa có ghi hai bảng thống kê theo mẫu. Toán 7 Bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Các đại lượng tỉ lệ trong thực tế | Giải Toán lớp 7

Tiến hành hoạt động

- Nhóm trưởng phân công một số bạn trong nhóm tìm các đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch trong thực tế để ghi vào hai bảng. - Nhóm trưởng cùng các bạn còn lại kiểm tra và ghi thông tin vào các cột theo yêu cầu trong bảng. - Các nhóm báo cáo trước lớp. - Giáo viên cho nhận xét và đánh giá theo ba tiêu chí: đúng, đầy đủ và phong phú. Chú ý: - Có thể cho các nhóm bốc thăm để mỗi nhóm chỉ cần tìm một loại đại lượng tỉ lệ thuận hoặc tỉ lệ nghịch. - Học sinh có thể truy cập vào internet để tìm kiếm các đại lượng tỉ lệ và làm trang trình chiếu minh họa.

Lời giải BÀI 4: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM: CÁC ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ TRONG THỰC TẾ giải toán 7 Tập 2 Trang 21 SGK Chân trời sáng tạo

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn