Soạn bài BÀN VỀ ĐỌC SÁCH soạn văn 7 Tập 2 Trang 9 10 11 SGK Chân trời sáng tạo


Soạn bài BÀN VỀ ĐỌC SÁCH soạn văn 7 Tập 2 Trang 9 10 11 SGK Chân trời sáng tạo. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng câu hỏi có trong chương trình học của sách giáo khoa. Captoc.vn mời các bạn đón xem:

* Chuẩn bị đọc

Câu hỏi (trang 9 ): Theo em, thế nào là đọc sách có hiệu quả?

Trả lời:  Theo em, đọc sách có hiệu quả là việc lĩnh hội được những kiến thức trong sách vận dụng vào cuộc sống hay tiếp thêm tri thức cho bản thân. 

* Trải nghiệm cùng văn bản 

1. Theo dõi: Hai trở ngại trong việc đọc sách được nêu trong đoạn văn này là gì ?

Trả lời:  Một là, sách nhiều khiến người ta không chuyên sâu.  Hai là, sách nhiều khiến người đọc lạc hướng. 

* Suy ngẫm và phản hồi

Nội dung chính: Bàn về những khó khăn và ý nghĩa trong việc đọc sách.  [caption id="attachment_22345" align="aligncenter" width="441"]Soạn bài BÀN VỀ ĐỌC SÁCH soạn văn 7 Tập 2 Trang 5 SGK Chân trời sáng tạo Soạn bài BÀN VỀ ĐỌC SÁCH soạn văn 7 Tập 2 Trang 5 SGK Chân trời sáng tạo[/caption]

Câu 1 (trang 11 sgk ): Văn bản trên viết ra nhằm mục đích gì ?

Trả lời:  Văn bản trên viết nhằm mục đích nêu ra ý nghĩa của việc đọc sách từ đó cổ vũ tinh thần đọc sách của mọi người. 

Câu 2 (trang 11 ): Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng được nêu trong văn bản. 

Trả lời:  [caption id="attachment_22347" align="aligncenter" width="593"]Soạn bài BÀN VỀ ĐỌC SÁCH soạn văn 7 Tập 2 Trang 5 SGK Chân trời sáng tạo Soạn bài BÀN VỀ ĐỌC SÁCH soạn văn 7 Tập 2 Trang 5 SGK Chân trời sáng tạo[/caption]

Câu 3 (trang 11 ): Ở đoạn văn thứ hai, việc tác giả sắp xếp các lí lẽ theo trình tự “một là ...”, “hai là ...” có tác dụng gì?

Trả lời:  Ở đoạn văn thứ hai, việc tác giả sắp xếp lí lẽ theo trình tự như vật giúp các ý kiến được trình bày phân định rõ ràng, giúp người đọc hiểu được vấn đề một cách mạch lạc. 

Câu 4 (trang 11 ): Theo em, để tích lũy tri thức qua việc đọc sách, ta có cần lưu ý đến tốc độ đọc và số lượng sách được đọc không? Vì sao?

Trả lời:  Theo em, để tích lũy tri thức qua việc đọc sách, ta có cần lưu ý đến tốc độ đọc và số lượng sách được đọc. Vì đọc nhiều nhưng “đọng lại” ít thì cũng vô tác dụng. Cần chọn lọc những cuốn sách thực sự chất lượng, thực tế và giá trị để đọc, nghiền ngẫm và học thì việc đọc sách mới có ý nghĩa. 

Câu 5 (trang 11 ): Từ những ý tưởng trong văn bản, em hãy thiết kế một sản phẩm sáng tạo (bài đăng trang wed, in- pho- gráp- phích (infographic) , tờ rơi, sơ đồ tư duy để giới thiệu với các bạn phương pháp đọc sách hiệu quả, có thể gồm những nội dung sau: 

- Tâm thế đọc - Không gian đọc - Xác định mục đích đọc và cách lựa chọn sách  - Cách đọc, ghi chú - Cách vận dụng những gì đã đọc vào đời sống.  Trả lời:  - Tâm thế đọc: chủ động học hỏi.  - Không gian đọc: thoáng mát, yên tĩnh - Xác định mục đích đọc và cách lựa chọn sách: mục đích đọc để học hỏi về một lĩnh vực: toán học, văn học…lựa chọn các đầu sách uy tín.  - Cách đọc, ghi chú: Đọc phân chia thời gian theo cương sách. Sau mỗi chương ghi lại những nội dung chính.  - Cách vận dụng những gì đã đọc vào đời sống. 
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn