Lời giải BÀI 1: TỔNG CÁC GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC giải toán 7 Tập 2 Trang 70 71 72 73 SGK Cánh diều


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 1: TỔNG CÁC GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC giải toán 7 Tập 2 Trang 70 71 72 73 SGK Cánh diều

Hoạt động khởi động

Khởi động trang 70 Toán lớp 7 Tập 2:

 Tòa tháp Capital Gate (thuộc Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất) nghiêng 18o so với phương thẳng đứng (góc nghiêng biểu diễn như Hình 1). Tính đến ngày 01/6/2020, tòa tháp này là tòa tháp nghiêng nhiều nhất trên thế giới. Tòa tháp Capital Gate (thuộc Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất) nghiêng 18^0 so với phương thẳng đứng Làm thế nào để biết được độ nghiêng của tòa tháp Capital Gate so với phương nằm ngang? Sau bài học này chúng ta sẽ giải quyết được câu hỏi trên như sau: Lời giải: Sử dụng định lí tổng ba góc trong một tam giác, ta thu được tổng số đo ba góc của một tam giác, sau đó lấy tổng trừ đi số đo của góc vuông và góc 18o so với phương thẳng đứng ta thu được độ nghiêng của tòa tháp trên với phương nằm ngang.      

Hoạt động 1 trang 70 Toán lớp 7 Tập 2: 

Cắt tam giác ABC thành ba mảnh (Hình 2a) và ghép lại (Hình 2b). Quan sát Hình 2b và dự đoán tổng ba góc A, B, C. Cắt tam giác ABC thành ba mảnh (Hình 2a) và ghép lại (Hình 2b) Lời giải: Dự đoán tổng ba góc A, B, C bằng 180o.

Luyện tập 1 trang 71 Toán lớp 7 Tập 2: 

Cho tam giác đều ABC. Tính số đo mỗi góc của tam giác đó.

Hoạt động 2 trang 72 Toán lớp 7 Tập 2:

Luyện tập 2 trang 72 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài tập

Bài 1 trang 72 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 2 trang 73 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 3 trang 73 Toán lớp 7 Tập 2:

Bài 4 trang 73 Toán lớp 7 Tập 2: 

Hình 12 biểu diễn mặt cắt đứng của một đường lên dốc AB. Hình 12 biểu diễn mặt cắt đứng của một đường lên dốc AB Để đo độ dốc của con đường biểu diễn bởi góc nhọn BAC tạo bởi đường thẳng AB với phương nằm ngang AC, người ta làm như sau: - Làm một thước chữ T như Hình 13; Hình 12 biểu diễn mặt cắt đứng của một đường lên dốc AB - Đặt thước chữ T dọc theo cạnh AB như Hình 12, OE ⊥ AB - Buộc một sợi dây vào chân O của thước chữ T và buộc một vật nặng vào đầu dây còn lại, sau đó thả vật nặng để sợi dây có phương thẳng đứng (trong xây dựng gọi là thả dây dọi); - Tính góc BAC, biết rằng dây dọi OI tạo với trục OE của thước chữ T một góc 15°. Lời giải:

Lời giải BÀI 1: TỔNG CÁC GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC giải toán 7 Tập 2 Trang 70 71 72 73 SGK Cánh diều

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn