Lời giải BÀI 10: TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC giải toán 7 Tập 2 Trang 104 105 106 107 SGK Cánh diều


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 10: TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC giải toán 7 Tập 2 Trang 104 105 106 107 SGK Cánh diều

Hoạt động khởi động

Khởi động trang 104 Toán lớp 7 Tập 2:

 Hình 96 minh họa một miếng bìa phẳng có dạng hình tam giác đặt thăng bằng trên đầu ngón tay tại điểm G. ....

Hình 96 minh họa một miếng bìa phẳng có dạng hình tam giác đặt thăng bằng trên đầu ngón tay Điểm G được xác định như thế nào? Sau bài học này chúng ta sẽ giải quyết được câu hỏi trên như sau: Lời giải: Điểm G là trọng tâm của tam giác được tạo bởi ba đỉnh của miếng bìa.

1. Đường trung tuyến của tam giác

Hoạt động 1 trang 104 Toán lớp 7 Tập 2:

 Quan sát Hình 97 và cho biết các đầu mút của đoạn thẳng AM có đặc điểm gì ....

Quan sát Hình 97 và cho biết các đầu mút của đoạn thẳng AM có đặc điểm gì Lời giải: Ta thấy điểm A là một đỉnh của tam giác ABC, điểm M là trung điểm của cạnh BC.

Luyện tập 1 trang 105 Toán lớp 7 Tập 2: 

Trong Hình 101, đoạn thẳng HK là đường trung tuyến của những tam giác nào? ....

Trong Hình 101, đoạn thẳng HK là đường trung tuyến của những tam giác nào Lời giải: K là đỉnh của tam giác AKC, H là trung điểm của cạnh AC nên KH là đường trung tuyến của tam giác AKC. H là đỉnh của tam giác BHC, K là trung điểm của cạnh BC nên HK là đường trung tuyến của tam giác BHC.

2. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Hoạt động 2 trang 105 Toán lớp 7 Tập 2: 

Quan sát các đường trung tuyến AM, BN, CP của tam giác ABC trong Hình 102, cho biết ba đường trung tuyến đó có cùng đi qua một điểm hay không. Quan sát các đường trung tuyến AM, BN, CP của tam giác ABC trong Hình 102 Lời giải: Ta thấy ba đường trung tuyến AM, BN, CP của tam giác ABC cùng đi qua điểm G.

Luyện tập 2 trang 105 Toán lớp 7 Tập 2: 

Cho tam giác PQR có hai đường trung tuyến QM và RK cắt nhau tại G. Gọi I là trung điểm của cạnh QR. Chứng minh rằng ba điểm P, G, I thẳng hàng. Lời giải: Cho tam giác PQR có hai đường trung tuyến QM và RK cắt nhau tại G Tam giác PQR có hai đường trung tuyến QM và RK cắt nhau tại G nên G là trọng tâm của tam giác PQR. I là trung điểm của cạnh QR nên PI là đường trung tuyến của tam giác PQR. Các đường trung tuyến của tam giác cùng đi qua trọng tâm của tam giác nên P, G, I thẳng hàng.

Hoạt động 3 trang 106 Toán lớp 7 Tập 2:

 Quan sát các đường trung tuyến AM, BN, CP của tam giác ABC trong Hình 104. ....

    Lời giải BÀI 10: TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC giải toán 7 Tập 2 Trang 104 105 106 107 SGK Cánh diều

Bài tập

Bài 1 trang 107 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 2 trang 107 Toán lớp 7 Tập 2: 

Cho tam giác ABC cân tại A, hai đường trung tuyến BM và CN cắt nhau tại G. Chứng minh: ....

a) BM = CN; b) ∆GBC cân tại G.

Bài 3 trang 107 Toán lớp 7 Tập 2: 

Cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến AM và BN cắt nhau tại G. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MG. Chứng minh: ....

a) GA = GD; b) ∆MBG = ∆MCD; c) CD = 2GN. Lời giải: Cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến AM và BN cắt nhau tại G

Bài 4 trang 107 Toán lớp 7 Tập 2: 

Cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến AM và BN cắt nhau tại G. Gọi H là hình chiếu của A lên đường thẳng BC. Giả sử H là trung điểm của đoạn thẳng BM. ....

Bài 5 trang 107 Toán lớp 7 Tập 2: 

Hình 107 là mặt cắt đứng của một ngôi nhà có mái dốc. Mỗi tầng cao 3,3 m. Mặt cắt mái nhà có dạng tam giác ABC cân tại A với đường trung tuyến AH dài 1,2 m. Tại vị trí O là trọng tâm tam giác ABC, người ta làm tâm cho một cửa sổ có dạng hình tròn.

Hình 107 là mặt cắt đứng của một ngôi nhà có mái dốc a) AH có vuông góc với BC không? Vì sao? b) Vị trí O ở độ cao bao nhiêu mét so với mặt đất?
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn