Lời giải CHỦ ĐỀ 3: DUNG TÍCH PHỔI giải toán 7 Tập 2 Trang 39 SGK Cánh diều


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải CHỦ ĐỀ 3: DUNG TÍCH PHỔI giải toán 7 Tập 2 Trang 39 SGK Cánh diều

1. Nội dung chính của chủ đề

2. Gợi ý tổ chức các hoạt động

Hoạt động 1 trang 39 Toán lớp 7 Tập 2: 

Thực hành tính dung tích toàn phổi chuẩn của từng cá nhân trong nhóm. a) Nhiệm vụ: Sử dụng công thức đã nêu, thực hành tính dung tích toàn phổi chuẩn của từng cá nhân trong nhóm. b) Lập bảng theo mẫu sau: Thực hành tính dung tích toàn phổi chuẩn của từng cá nhân trong nhóm Lời giải: Học sinh tự thực hiện việc đo chiều cao, cân nặng và áp dụng để tính dung tích toàn phổi chuẩn của các thành viên trong tổ.

Hoạt động 2 trang 39 Toán lớp 7 Tập 2: 

Thực hành tính dung tích toàn phổi chuẩn a) Nhiệm vụ Sử dụng công thức đã nêu, từng học sinh tính dung tích toàn phổi chuẩn của mình, người thân trong gia đình ở độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi (nếu điều kiện cho phép). b) Lập bảng theo mẫu sau: Thực hành tính dung tích toàn phổi chuẩn Lời giải: Học sinh tự thực hiện việc đo chiều cao, cân nặng và áp dụng để tính dung tích toàn phổi chuẩn của các thành viên trong gia đình (nếu điều kiện cho phép).

Hoạt động 3 trang 39 Toán lớp 7 Tập 2:

 Giáo viên tập hợp kết quả của cả lớp (không phổ biến chung các số liệu liên quan đến cá nhân và gia đình học sinh), tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả thực hành. Lời giải: Sau khi giáo viên tổng hợp kết quả của cả lớp, giáo viên và các nhóm đánh giá kết quả thực hành sau đó rút ra kinh nghiệm.

3. Đánh giá

Lời giải CHỦ ĐỀ 3: DUNG TÍCH PHỔI giải toán 7 Tập 2 Trang 39 SGK Cánh diều

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn