Lời giải BÀI 8: ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNG XIÊN giải toán 7 Tập 2 Trang 97 98 99 SGK Cánh diều


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 8: ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNG XIÊN giải toán 7 Tập 2 Trang 97 98 99 SGK Cánh diều

Hoạt động khởi động

Khởi động trang 97 Toán lớp 7 Tập 2: 

Đường vuông góc và đường xiên có tính chất như thế nào? .... Sau bài học này chúng ta sẽ giải quyết được câu hỏi trên như sau: Lời giải: Trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó, đường vuông góc là đường ngắn nhất.

1. Đường vuông góc và đường xiên

Luyện tập 1 trang 97 Toán lớp 7 Tập 2:

 Cho tam giác ABC vuông tại A. a) Khoảng cách từ điểm B đến đường thẳng AC bằng độ dài đoạn thẳng nào? .... a) Khoảng cách từ điểm B đến đường thẳng AC bằng độ dài đoạn thẳng nào? b) Đoạn thẳng nào là một đường xiên kẻ từ điểm B đến đường thẳng AC? Lời giải: Khoảng cách từ điểm B đến đường thẳng AC bằng độ dài đoạn thẳng nào a) Khoảng cách từ điểm B đến đường thẳng AC bằng độ dài đoạn thẳng BA. b) Đoạn thẳng BC là một đường xiên kẻ từ B đến đường thẳng AC.

Hoạt động trang 98 Toán lớp 7 Tập 2: 

Giả sử AH, AB lần lượt là đường vuông góc và đường xiên kẻ từ điểm A đến đường thẳng d (Hình 80). Giả sử AH, AB lần lượt là đường vuông góc và đường xiên kẻ từ điểm A đến đường thẳng d Trong tam giác AHB, hãy so sánh: a) Số đo góc AHB và số đo góc ABH. b) Độ dài cạnh AB và độ dài cạnh AH.   

Luyện tập 2 trang 98 Toán lớp 7 Tập 2:

Bài tập

Bài 1 trang 99 Toán lớp 7 Tập 2: 

Chỉ ra các đường vuông góc, các đường xiên kẻ từ điểm I trong Hình 83a và từ điểm C trong Hình 83b. .... Chỉ ra các đường vuông góc, các đường xiên kẻ từ điểm I trong Hình 83a
Lời giải: +) Xét Hình 83a: Đường vuông góc kẻ từ điểm I đến đường thẳng d là IH. Các đường xiên kẻ từ điểm I đến đường thẳng d là IM và IN. +) Xét Hình 83b: Đường vuông góc kẻ từ C đến đường thẳng Ox là CA. Đường xiên kẻ từ C đến đường thẳng Ox là CO. Đường vuông góc kẻ từ C đến đường thẳng Oy là CB. Đường xiên kẻ từ C đến đường thẳng Oy là CO.

Bài 2 trang 99 Toán lớp 7 Tập 2:

 Quan sát Hình 84 và cho biết: .... Quan sát Hình 84 và cho biết a) Khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng a; b) Khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng b; c) Khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng c. Lời giải: a) Khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng a bằng 1 cm. b) Khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng b bằng 2 cm. c) Khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng c bằng 3 cm.

Bài 3 trang 99 Toán lớp 7 Tập 2: 

Cho tam giác nhọn ABC. a) Vẽ H là hình chiếu của B trên đường thẳng AC. b) Vẽ K là hình chiếu của H trên đường thẳng AB. .... a) Vẽ H là hình chiếu của B trên đường thẳng AC. b) Vẽ K là hình chiếu của H trên đường thẳng AB. c) Chứng minh rằng: HK < BH < BC.

Bài 4 trang 99 Toán lớp 7 Tập 2: 

Trong một thí nghiệm khoa học, bạn Duy đặt hai chiếc đũa thủy tinh, một chiếc dài 14 cm và một chiếc dài 30 cm vào một bình thủy tinh có dạng hình trụ đựng dung dịch, cả hai đũa đều chạm đáy bình. Đường kính của đáy bình là 12 cm, chiều cao của dung dịch trong bình là 15 cm (bỏ qua bề dày của bình) Hỏi bạn Duy có thể cầm vào chiếc đũa thủy tinh nào mà ngón tay không bị chạm vào dung dịch? Vì sao? Trong một thí nghiệm khoa học, bạn Duy đặt hai chiếc đũa thủy tinh, một chiếc dài 14 cm Lời giải: Trong một thí nghiệm khoa học, bạn Duy đặt hai chiếc đũa thủy tinh, một chiếc dài 14 cm Ta thấy 12 < 14 < 15 nên chiếc đũa dài 14 cm bị chìm hoàn toàn trong dung dịch. 30 > 15 > 12 nên chiếc đũa dài 30 cm còn một đầu không bị chìm trong dung dịch. Do đó bạn Duy có thể cầm vào chiếc đũa dài 30 cm thì ngón tay không bị chạm vào dung dịch.

Bài 5 trang 99 Toán lớp 7 Tập 2: 

Hình 85b mô tả mặt cắt đứng của một chiếc thang chữ A (Hình 85a), trong đó độ dài của một bên thang được tính bằng độ dài đoạn thẳng OM, chiều cao của chiếc thang được tính bằng độ dài đoạn OH, với H là hình chiếu của điểm O trên đường thẳng d. Một người sử dụng thang này có thể đứng ở độ cao 4 m hay không nếu độ dài của một bên thang là 3,5 m? Vì sao? Hình 85b mô tả mặt cắt đứng của một chiếc thang chữ A (Hình 85a)

Lời giải BÀI 8: ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNG XIÊN giải toán 7 Tập 2 Trang 97 98 99 SGK Cánh diều

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn