Lời giải BÀI 6: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BA CỦA TAM GIÁC: GÓC CẠNH GÓC giải toán 7 Tập 2 Trang 88 89 90 91 92 SGK Cánh diều


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 6: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BA CỦA TAM GIÁC: GÓC CẠNH GÓC giải toán 7 Tập 2 Trang 88 89 90 91 92 SGK Cánh diều

Hoạt động khởi động

Khởi động trang 88 Toán lớp 7 Tập 2: 

1. Trường hợp bằng nhau góc - cạnh - góc (g.c.g)

Hoạt động 1 trang 88 Toán lớp 7 Tập 2:

Hoạt động 2 trang 88 Toán lớp 7 Tập 2: 

Luyện tập 1 trang 89 Toán lớp 7 Tập 2:

Luyện tập 2 trang 89 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài tập

Bài 1 trang 91 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 2 trang 91 Toán lớp 7 Tập 2:

Bài 3 trang 92 Toán lớp 7 Tập 2:

Bài 4 trang 92 Toán lớp 7 Tập 2:

Bài 5 trang 92 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 6 trang 92 Toán lớp 7 Tập 2:

Lời giải BÀI 6: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BA CỦA TAM GIÁC: GÓC CẠNH GÓC giải toán 7 Tập 2 Trang 88 89 90 91 92 SGK Cánh diều

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn