Lời giải BÀI 1: THU THẬP PHÂN LOẠI VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU giải toán 7 Tập 2 Trang 5 6 7 SGK Cánh diều


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 1: THU THẬP PHÂN LOẠI VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU giải toán 7 Tập 2 Trang 5 6 7 SGK Cánh diều

Hoạt động khởi động

Khởi động trang 3 Toán lớp 7 Tập 2:

 Ở lớp 6, chúng ta đã làm quen với tiến trình thống kê, trong đó có thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu.

Làm thế nào để biểu diễn dữ liệu đã được thu thập và phân loại? Lời giải: Để biểu diễn dữ liệu đã được thu thập và phân loại, ta có thể biểu diễn bằng số liệu hoặc bằng biểu đồ.

I. Thu thập và phân loại dữ liệu

Hoạt động 1 trang 3 Toán lớp 7 Tập 2: 

Đọc kĩ các nội dung sau: Lớp trưởng lớp 7D thu thập thông tin về Tổ I được những dữ liệu thống kê sau: - Tổ I gồm mười bạn, đó là: An, Bích, Châu, Chung, Dung, Dương, Quỳnh, Sơn, Thuỳ, Việt. - Số đo chiều cao (theo đơn vị xăng – ti – mét) của mười bạn đó lần lượt là: 153, 150, 154, 151, 152, 152, 154, 156, 155, 154. Lời giải: Ta thấy: - Dữ liệu tên của các bạn học sinh tổ I lớp 7D là dữ liệu thống kê không phải là số. - Dữ liệu chiều cao của các bạn học sinh tổ I lớp 7A là dữ liệu thống kê là số.

II. Tính hợp lí của dữ liệu

Hoạt động 2 trang 4 Toán lớp 7 Tập 2: 

Đọc kĩ các nội dung sau: Sau khi thu thập, tổ chức, phân loại dữ liệu, ta cần xem xét tính hợp lí của những dữ liệu thống kê đó, đặc biệt chỉ ra được những dữ liệu không hợp lí. Ta có thể dựa trên những tiêu chí toán học đơn giản để thực hiện điều đó. Lời giải: Học sinh đọc kĩ các nội dung trong SGK Toán 7 trang 4.

Lời giải BÀI 1: THU THẬP PHÂN LOẠI VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU giải toán 7 Tập 2 Trang 5 6 7 SGK Cánh diều

III. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ

Hoạt động 3 trang 5 Toán lớp 7 Tập 2:

 Biểu đồ cột ở Hình 1 biểu diễn tổng doanh thu du lịch (ước đạt) của tỉnh Khánh Hoà trong các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Biểu đồ cột ở Hình 1 biểu diễn tổng doanh thu du lịch (ước đạt) của tỉnh Khánh Hoà a) Nêu cách xác định tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hoà trong mỗi năm từ 2016 đến 2020. b) Tìm hiểu nguyên nhân và nêu một vài lí do giải thích vì sao tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hoà trong năm 2020 giảm so với năm 2019. Lời giải: a) Nhìn vào biểu đồ ta thấy cột màu cam biểu thị doanh thu du lịch (ước đạt) của tỉnh Khánh Hòa. Trên đỉnh từng cột ghi số biểu thị doanh thu theo đơn vị tỉ đồng. Do đó ta xác định được doanh thu mỗi năm của tỉnh Khánh Hòa như sau: - Năm 2016, tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa là 12 929,7 tỉ đồng. - Năm 2017, tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa là 17 300 tỉ đồng. - Năm 2018, tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa là 21 819,6 tỉ đồng. - Năm 2019, tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa là 27 100 tỉ đồng. - Năm 2020, tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa là 6 946,2 tỉ đồng. b) Một số nguyên nhân về việc tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa năm 2020 giảm so với năm 2019: - Năm 2020 là năm bùng nổ của đại dịch Covid - 19 nên để khống chế dịch cần hạn chế di chuyển và tập trung đông người. - Việt Nam có một thời gian đóng cửa đối với du lịch quốc tế. - Dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng đến kinh tế của người lao động.

Bài tập

Bài 1 trang 7 Toán lớp 7 Tập 2: 

Sau khi tìm hiểu thông tin về Hệ Mặt Trời từ trang web http://solarsystem.nasa.gov, bạn Ngân thu thập được những dữ liệu thống kê sau: - Hệ Mặt Trời gồm tám hành tinh, đó là: Sao Thuỷ, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hoả, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương. - Bán kính (theo đơn vị ki – lô – mét) của tám hành tinh đó lần lượt là: 2 440, 6 052, 6 371, 3 390, 69 911, 58 262, 25 362, 24 622. Trong hai loại dữ liệu thống kê thu thập được ở trên, dữ liệu thống kê nào là số liệu Trong hai loại dữ liệu thống kê thu thập được ở trên, dữ liệu thống kê nào là số liệu? Dữ liệu thống kê nào không phải là số liệu? Lời giải: Ta thấy: - Dữ liệu thống kê về số hành tinh trong hệ Mặt trời là dãy số liệu. - Dữ liệu thống kê về bán kính (theo đơn vị ki – lô – mét) của các hành tinh trong hệ Mặt trời không phải dãy số liệu.

Bài 2 trang 7 Toán lớp 7 Tập 2: 

Khối lớp 7 của một trường trung học cơ sở có bốn lớp là 7A, 7B, 7C, 7D, mỗi lớp có 40 học sinh. Nhà trường cho học sinh khối lớp 7 đăng kí tham quan hai bảo tàng: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Mỗi học sinh chỉ đăng kí tham gia đúng một bảo tàng. Bạn Thảo lập biểu đồ cột kép ở Hình 3 biểu diễn số lượng học sinh đăng kí tham quan hai bảo tàng trên của từng lớp. Khối lớp 7 của một trường trung học cơ sở có bốn lớp là 7A, 7B, 7C, 7D Bạn Thảo đã biểu diễn nhầm số liệu của một lớp trong biểu đồ cột kép ở Hình 3. Theo em, bạn Thảo đã biểu diễn nhầm số liệu của lớp nào? Lời giải: Do mỗi học sinh chỉ đăng kí tham gia đúng một bảo tàng nên tổng số học sinh đăng kí của từng lớp phải bằng 50. Ta thấy tại lớp 7C, tổng số học sinh tham gia đăng kí là 25 + 20 = 45 học sinh. Do đó bạn Thảo đã biểu diễn nhầm số liệu của lớp 7C.

Bài 3 trang 8 Toán lớp 7 Tập 2:

 Biểu đồ cột kép ở Hình 4 biểu diễn dân số (ước tính) của Việt Nam và Thái Lan ở một số năm trong giai đoạn từ năm 1979 đến năm 2019. Biểu đồ cột kép ở Hình 4 biểu diễn dân số (ước tính) của Việt Nam và Thái Lan a) Hoàn thành số liệu ở bảng sau: Biểu đồ cột kép ở Hình 4 biểu diễn dân số (ước tính) của Việt Nam và Thái Lan b) Trong các năm trên, tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan lớn nhất ở năm nào?
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn