Lời giải BÀI 2: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN giải toán 7 Tập 2 Trang 11 12 13 14 15 SGK Chân trời sáng tạo


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 2: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN giải toán 7 Tập 2 Trang 11 12 13 14 15 SGK Chân trời sáng tạo

Hoạt động khởi động

Khởi động trang 11 Toán lớp 7 Tập 2: 

Cho biết dây điện có giá 10 nghìn đồng một mét. Gọi y (nghìn đồng) là giá tiền của x (mét) dây điện Hãy tính y theo x. Lời giải: Do dây điện có 10 nghìn đồng một mét nên giá tiền của x mét là 10x nghìn đồng.

1. Đại lượng tỉ lệ thuận

Khám phá 1 trang 11 Toán lớp 7 Tập 2:

a) Học sinh trường Nguyễn Huệ tham gia phong trào “Trồng cây xanh bảo vệ môi trường”, mỗi em đều trồng được 4 cây. Gọi c là số cây trồng được, h là số học sinh đã tham gia. Em hãy viết công thức tính c theo h. b) Tìm điểm giống nhau giữa hai công thức y = 10x và c = 4h. Lời giải: a) Do mỗi em trồng được 4 cây, có h em học sinh tham gia nên số cây trồng được là 4h cây. Do đó c = 4h. b) Trong hai công thức này, có 1 đại lượng gấp k lần đại lượng còn lại (k ≠ 0).

Thực hành 1 trang 11 Toán lớp 7 Tập 2:

a) Cho hai đại lượng f và x liên hệ với nhau theo công thức f = 5x. Hãy cho biết đại lượng x có tỉ lệ thuận với đại lượng f hay không. Hệ số tỉ lệ là bao nhiêu? b) Cho đại lượng P tỉ lệ thuận với đại lượng m theo hệ số tỉ lệ g = 9,8. Hãy viết công thức tính P theo m.

 Vận dụng 1 trang 11 Toán lớp 7 Tập 2: 

Cho biết khối lượng mỗi mét khối của một số kim loại như sau: đồng: 8 900 kg; vàng: 19 300 kg; bạc: 10 500 kg. Hãy viết công thức tính khối lượng m (kg) theo thể tích V (m3) của mỗi kim loại và cho biết m tỉ lệ thuận với V theo hệ số tỉ lệ là bao nhiêu. Lời giải: Với đồng ta có mỗi m3 đồng có khối lượng 8 900 kg nên m = 8 900V. Với vàng ta có mỗi m3 vàng có khối lượng 19 300 kg nên m = 19 300V. Với bạc ta có mỗi m3 đồng có khối lượng 10 500 kg nên m = 10 500V.

2. Tính chất của các đại lượng tỉ lệ thuận

Khám phá 2 trang 12 Toán lớp 7 Tập 2:

Thực hành 2 trang 12 Toán lớp 7 Tập 2:

3. Môt số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Vận dụng 2 trang 13 Toán lớp 7 Tập 2:

Cho biết hai đại lượng m và n tỉ lệ thuận với nhau. Hãy tìm giá trị của a và b. Cho biết hai đại lượng m và n tỉ lệ thuận với nhau. Hãy tìm giá trị của a và b. Cho biết hai đại lượng m và n tỉ lệ thuận với nhau. Hãy tìm giá trị của a và b Lời giải: a) Do m và n là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và với m = 2 thì n = -6, với m = 3 thì n = -9. Ta thấy -6 = (-3) . 2, -9 = (-3) . 3. Do đó hệ số tỉ lệ của n đối với m là -3. Khi đó với m = 4 thì n = (-3) . 4 = -12. Với n = -18 thì m = (-18) : (-3) = 6. Vậy a = -12, b = 6.

Vận dụng 3 trang 14 Toán lớp 7 Tập 2:

 Hai lớp 7A và 7B quyên góp được một số sách tỉ lệ thuận với số học sinh của lớp, biết số học sinh của hai lớp lần lượt là 32 và 36. Lớp 7A quyên góp được ít hơn lớp 7B 8 quyển sách. Hỏi mỗi lớp quyên góp được bao nhiêu quyển sách?     

Bài tập

Bài 1 trang 14 Toán lớp 7 Tập 2

Bài 2 trang 14 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 3 trang 14 Toán lớp 7 Tập 2:

Bài 4 trang 14 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 5 trang 14 Toán lớp 7 Tập 2:

Bài 6 trang 15 Toán lớp 7 Tập 2: H  Hai chiếc nhẫn bằng kim loại đồng chất có thể tích là 3 cm3 và 2 cm3. Hỏi mỗi chiếc nặng bao nhiêu gam, biết rằng hai chiếc nhẫn nặng 96,5 g? (Cho biết khối lượng và thể tích là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau).    Bài 7 trang 15 Toán lớp 7 Tập 2:  Bài 8 trang 15 Toán lớp 7 Tập 2: Bài 9 trang 15 Toán lớp 7 Tập 2: 

Lời giải BÀI 2: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN giải toán 7 Tập 2 Trang 11 12 13 14 15 SGK Chân trời sáng tạo

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn