Lời giải BÀI 16: TAM GIÁC CÂN ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA ĐOẠN THẲNG giải Toán 7 Tập 1 Trang 80 81 82 83 84 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 16: TAM GIÁC CÂN ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA ĐOẠN THẲNG giải Toán 7 Tập 1 Trang 80 81 82 83 84 SGK Kết nối tri thức

Mở đầu

Mở đầu trang 80 Toán lớp 7 Tập 1: 

Kiến trúc sư vẽ bản thiết kế ngôi nhà hình tam giác theo tỉ lệ 1 : 100. Biết rằng ngôi nhà cao 5 m, bề ngang mặt sàn rộng 4 m và hai mái nghiêng như nhau. Theo em, bản thiết kế làm thế nào để xác định được chính xác điểm C thể hiện đỉnh ngôi nhà? ....

         

1. Tam giác cân và tính chất

Câu hỏi trang 80 Toán lớp 7 Tập 1:

Hãy nêu tên tất cả các tam giác cân trong Hình 4.59. Với mỗi tam giác cân đó, hãy nêu tên cạnh bên, cạnh đáy, góc ở đỉnh, góc ở đáy của chúng

HĐ1 trang 81 Toán lớp 7 Tập 1:

Quan sát tam giác ABC cân tại A như Hình 4.60. Lấy D là trung điểm của đoạn thẳng BC.

Lời giải BÀI 16: TAM GIÁC CÂN. ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA ĐOẠN THẲNG giải Toán 7 Tập 1 Trang 80 81 82 83 84 SGK Kết nối tri thức

HĐ2 trang 81 Toán lớp 7 Tập 1: 

Luyện tập 1 trang 81 Toán lớp 7 Tập 1: 

Thử thách nhỏ trang 81 Toán lớp 7 Tập 1: 

2. Đường trung trực của một đoạn thẳng

HĐ3 trang 81 Toán lớp 7 Tập 1: 

Câu hỏi trang 82 Toán lớp 7 Tập 1:                 

HĐ4 trang 82 Toán lớp 7 Tập 1: 

Luyện tập 2 trang 83 Toán lớp 7 Tập 1: 

Thực hành trang 83 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài tập (trang 84)

Bài 4.23 trang 84 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 4.24 trang 84 Toán lớp 7 Tập 1:

Cho tam giác ABC cân tại A và M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Chứng minh AM vuông góc với BC và AM là tia phân giác của góc BAC. 

Bài 4.25 trang 84 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 4.26 trang 84 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 4.27 trang 84 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 4.28 trang 84 Toán lớp 7 Tập 1:

Cho tam giác ABC cân tại A có đường cao AD. Chứng minh rằng đường thẳng AD là đường trung trực của đoạn thẳng BC.

Lời giải BÀI 16: TAM GIÁC CÂN ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA ĐOẠN THẲNG giải Toán 7 Tập 1 Trang 80 81 82 83 84 SGK Kết nối tri thức

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn