Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Tập 1 Trang 58 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Tập 1 Trang 58 SGK Kết nối tri thức

Bài tập (trang 58)

Bài 3.27 trang 58 Toán lớp 7 Tập 1: 

  Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Tập 1 Trang 58 SGK Kết nối tri thức

Bài 3.28 trang 58 Toán lớp 7 Tập 1: 

Vẽ hình minh họa và viết giả thiết, kết luận của định lí: “Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau”. .... Bài 3.29 trang 58 Toán lớp 7 Tập 1: Kẻ các tia phân giác Ax, By của một cặp góc so le trong tạo bởi đường thẳng b vuông góc với hai đường thẳng song song c, d (H.3.48). Chứng minh rằng hai tia phân giác đó nằm trên hai đường thẳng song song. 

Bài 3.30 trang 58 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 3.31 trang 58 Toán lớp 7 Tập 1: 

Cho Hình 3.49

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn