Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 4 giải Toán 7 Tập 1 Trang 87 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 4 giải Toán 7 Tập 1 Trang 87 SGK Kết nối tri thức

Bài tập (trang 87)

Bài 4.33 trang 87 Toán lớp 7 Tập 1: 

     

Bài 4.34 trang 87 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 4.35 trang 87 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 4.36 trang 87 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 4.37 trang 87 Toán lớp 7 Tập 1:

Cho M, N là hai điểm phân biệt nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB sao cho AM = AN. Chứng minh rằng MB = NB và góc AMB bằng góc ANB .

Bài 4.38 trang 87 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 4.39 trang 87 Toán lớp 7 Tập 1: 

Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 4 giải Toán 7 Tập 1 Trang 87 SGK Kết nối tri thức

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn