Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 5 giải Toán 7 Tập 1 Trang 108 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 5 giải Toán 7 Tập 1 Trang 108 SGK Kết nối tri thức

Bài 5.18 trang 108 Toán lớp 7 Tập 1: 

Một nhóm nghiên cứu đã khảo sát về mơ ước nghề nghiệp của các bạn học sinh khối 7 của một tỉnh và thu được kết quả như các biểu đồ Hình 5.37.   a) Lập bảng thống kê về mơ ước nghề nghiệp của các bạn nam, nữ. b) Liệt kê những nghề có tỉ lệ bạn nữ lựa chọn cao hơn các bạn nam. c) Một trường Trung học của tỉnh này có 250 học sinh khối 7, gồm 130 bạn nam và 120 bạn nữ, hãy dự đoán số bạn có mơ ước trở thành giáo viên.  Lời giải: a) Bảng thống kê về mơ ước nghề nghiệp của các bạn nam:
Nghề nghiệp Bác sĩ Công an Giáo viên Kĩ sư Nghề khác
Tỉ lệ 33% 27% 13% 20% 7%
Bảng thống kê về mơ ước nghề nghiệp của các bạn nữ:
Nghề nghiệp Bác sĩ Công an Giáo viên Kĩ sư Nghề khác
Tỉ lệ 29% 8% 42% 17% 4%
b) Nghề có tỉ lệ các bạn nữ lựa chọn cao hơn các bạn nam là: Giáo viên. c) Số bạn nam có mơ ước trở thành giáo viên là: 13% . 130 = 16,9≈17 bạn. Số bạn nữ có mơ ước trở thành giáo viên là: 42% . 120 =≈50 bạn. Số bạn mơ ước trở thành giáo viên là: 50 + 17 = 67 bạn. Vậy số bạn mơ ước trở thành giáo viên là 67 bạn.

Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 5 giải Toán 7 Tập 1 Trang 108 SGK Kết nối tri thức

Bài 5.19 trang 108 Toán lớp 7 Tập 1: 

Cho hai biểu đồ sau: a) Mỗi biểu đồ trên cho biết những thông tin gì? b) Cho biết năm 2019, GDP của Việt Nam là bao nhiêu tỉ đô la. Mỗi khu vực kinh tế đóng góp bao nhiêu tỉ đô la? Lời giải: a) Biểu đồ trong Hình 5.38a cho biết tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) của Việt Nam qua các năm 2014 đến 2019. Biểu đồ trong Hình 5.38b cho biết tỉ lệ đóng góp của các khu vực kinh tế vào GD Nam năm 2019. b) Trong năm 2019, GDP của Việt Nam đạt 261 tỉ đô la. Trong đó: Dịch vụ chiếm: 45% . 261 = 117,45 (tỉ đô la). Công nghiệp và xây dựng chiếm: 50% . 261 = 130,5 (tỉ đô la). Nông nghiệp chiếm: 261 – 117,45 – 130,5 = 13,05 (tỉ đô la).

Bài 5.20 trang 109 Toán lớp 7 Tập 1:

 Biểu đồ đoạn thẳng Hình 5.40 cho biết số dân và dự báo quy mô dân số của Trung Quốc và Ấn Độ đến năm 2050. Từ biểu đồ trên, em hãy dự đoán: a) Năm 2020, số dân nước nào lớn hơn, tương ứng là khoảng bao nhiêu tỉ người? b) Đến khoảng năm nào thì số dân hai nước bằng nhau? c) Xác định xu thế tăng, giảm dân số của mỗi nước trong quá khứ và trong tương lai. Lời giải: a) Năm 2020, số dân của Trung Quốc lớn hơn, tương ứng 1,44 tỉ người (do số dân của Ấn Độ trong năm này là 1,38 tỉ người). b) Quan sát trên biểu đồ, ta thấy hai đường màu xanh và màu cam giao nhau vào điểm thuộc khoảng năm 2027. Do đó, đến khoảng năm 2027 thì số dân của hai nước bằng nhau. c) Trong quá khứ, số dân của cả hai nước đều có xu hướng tăng. Trong tương lai, số dân của Ấn Độ vẫn có xu hướng tăng trong khi số dân của Trung Quốc có xu hướng giảm.

Bài 5.21 trang 109 Toán lớp 7 Tập 1: 

Để biểu diễn dữ liệu trong các tình huống sau, em sẽ chọn loại biểu đồ nào? a) Tỉ lệ đóng góp vào GDP của các thành phần kinh tế ở Việt Nam; b) Sự thay đổi giá gạo xuất khẩu từ năm 2010 đến nay. Lời giải: a) Để biểu diễn tỉ lệ đóng góp vào GDP của các thành phần kinh tế ở Việt Nam thì ta nên sử dụng biểu đồ hình quạt tròn. b) Để biểu diễn sự thay đổi giá gạo xuất khẩu từ năm 2010 đến nay thì ta nên sử dụng biểu đồ đoạn thẳng.

Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 5 giải Toán 7 Tập 1 Trang 108 SGK Kết nối tri thức

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn