Lời giải BÀI 14: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI VÀ THỨ BA CỦA TAM GIÁC giải Toán 7 Tập 1 Trang 70 71 72 73 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 14: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI VÀ THỨ BA CỦA TAM GIÁC giải Toán 7 Tập 1 Trang 70 71 72 73 SGK Kết nối tri thức

Mở đầu

Mở đầu trang 70 Toán lớp 7 Tập 1: 

Trong thực tế, nhiều khi ta không thể đo được hết các cạnh của hai tam giác để khẳng định được chúng có bằng nhau hay không. Khi đó, có cách nào khác giúp ta biết được điều đó?

Sau bài toán này, chúng ta sẽ giải quyết được câu hỏi trên như sau: Lời giải: Chúng ta có thêm 2 cách khác để chứng minh hai tam giác bằng nhau như sau: - Cách 1: Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. - Cách 2: Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

1. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (C-G-C)

HĐ1 trang 70 Toán lớp 7 Tập 1: 

                  Lời giải BÀI 14: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI VÀ THỨ BA CỦA TAM GIÁC giải Toán 7 Tập 1 Trang 70 71 72 73 SGK Kết nối tri thức

HĐ2 trang 70 Toán lớp 7 Tập 1: 

Câu hỏi trang 71 Toán lớp 7 Tập a1: T

Luyện tập 1 trang 71 Toán lớp 7 Tập 1:

Vận dụng trang 71 Toán lớp 7 Tập 1: 

2. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (G-C-G)

HĐ3 trang 72 Toán lớp 7 Tập 1: 

HĐ4 trang 72 Toán lớp 7 Tập 1: 

Câu hỏi trang 72 Toán lớp 7 Tập 1:

Luyện tập 2 trang 73 Toán lớp 7 Tập 1: 

Thử thách nhỏ trang 73 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bạn Lan nói rằng: “Nếu tam giác này có một cạnh cùng một góc kề và góc đối diện tương ứng bằng một cạnh cùng một góc kề và góc đối diện của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau” (H.4.38). Theo em bạn Lan nói có đúng không? Vì sao? ....

Bài tập (trang 73)

Bài 4.12 trang 73 Toán lớp 7 Tập 1:

Trong mỗi hình bên (H.4.39), hãy chỉ ra một cặp tam giác bằng nhau và giải thích vì sao chúng bằng nhau. 

Bài 4.13 trang 73 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 4.14 trang 73 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 4.15 trang 73 Toán lớp 7 Tập 1:

Cho đoạn thẳng AB song song và bằng đoạn thẳng CD như Hình 4.42. Gọi E là giao điểm của hai đường thẳng AD và BC. Hai điểm G và H lần lượt nằm trên AB và CD sao cho G, E, H thẳng hàng. Chứng minh rằng: 

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn