Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 3 giải Toán 7 Tập 1 Trang 59 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 3 giải Toán 7 Tập 1 Trang 59 SGK Kết nối tri thức

Bài tập (trang 59)

Bài 3.32 trang 59 Toán lớp 7 Tập 1:

Chứng minh rằng: Cho điểm A và đường thẳng d thì có duy nhất đường thẳng đi qua A vuông góc với d, tức là nếu có hai đường thẳng đi qua A vuông góc với d thì chúng phải trùng nhau. 

Lời giải: Gọi a và b lần lượt là hai đường thẳng đi qua A và vuông góc với d. Do a và b cùng vuông góc với d nên a // b hoặc a trùng b. Mà a và b cắt nhau tại A nên a không thể song song với b. Do đó a trùng b. Vậy cho điểm A và đường thẳng d thì có duy nhất đường thẳng đi qua A vuông góc với d.

Bài 3.33 trang 59 Toán lớp 7 Tập 1: 

Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 3 giải Toán 7 Tập 1 Trang 59 SGK Kết nối tri thức

Bài 3.34 trang 59 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 3.35 trang 59 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 3.36 trang 59 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn