Lời giải BÀI 1: TẬP HỢP CÁC SỐ HỮU TỈ giải Toán 7 Tập 1 Trang 5 6 7 8 9 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 1: TẬP HỢP CÁC SỐ HỮU TỈ giải Toán 7 Tập 1 Trang 5 6 7 8 9 SGK Kết nối tri thức:

Mở đầu

Mở đầu trang 5 Toán lớp 7 Tập 1: 

Chỉ số WHtR (Waist to Height Ratio) của một người trưởng thành, được tính bằng tỉ số giữa số đo vòng bụng và số đo chiều cao (cùng một đơn vị đo). Chỉ số này được coi là một công cụ đo lường sức khỏe hữu ích vì có thể dự báo được các nguy cơ béo phì, mắc bệnh tim mạch, … Bảng bên cho biết nguy cơ thừa cân, béo phì của một người đàn ông trưởng thành dựa vào chỉ số WHtR. (Theo hospimedica.com) Ông An cao 180 cm, vòng bụng 108 cm. Ông Chung cao 160 cm, vòng bụng 70 cm. Theo em, nếu tính theo chỉ số WHtR, sức khỏe của ông An hay ông Chung tốt hơn? Lời giải: Chỉ số WHtR của ông An là: 108 : 180 = 0,6. Chỉ số WHtR của ông Chung là: 70 : 160 = 0,4375. Do 0,42 < 0,4375 ≤ 0,52 nên chỉ số WHtR của ông Chung đạt mức tốt. Do 0,57 < 0,6 ≤ 0,63 nên chỉ số WHtR của ông An đạt mức thừa cân. Vậy tính theo chỉ số WHtR thì sức khỏe của ông Chung tốt hơn ông An.

1. Khái niệm số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

HĐ1 trang 6 Toán lớp 7 Tập 1: 

Tính chỉ số WHtR của ông An và ông Chung. Lời giải: Chỉ số WHtR của ông An là: 108 : 180 = 0,6. Chỉ số WHtR của ông Chung là: 70 : 160 = 0,4375.

HĐ2 trang 6 Toán lớp 7 Tập 1: 

Ta có thể viết   Tương tự, em hãy viết ba phân số bằng nhau và bằng: a) –2,5;                           b)    Lời giải:

Luyện tập 1 trang 7 Toán lớp 7 Tập 1: 

Giải thích vì sao các số ;  −3,3;   đều là các số hữu tỉ. Tìm số đối của mỗi số đó. Lời giải:

Câu hỏi trang 7 Toán lớp 7 Tập 1: 

Mỗi điểm A, B, C trên trục số Hình 1.4 biểu diễn số hữu tỉ nào? Lời giải:

Luyện tập 2 trang 7 Toán lớp 7 Tập 1: 

Lời giải:

2. Thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ

HĐ3 trang 8 Toán lớp 7 Tập 1:

Viết các số hữu tỉ sau dưới dạng phân số rồi so sánh:  

HĐ4 trang 8 Toán lớp 7 Tập 1:

Luyện tập 3 trang 8 Toán lớp 7 Tập 1:

Vận dụng trang 8 Toán lớp 7 Tập 1: 

Em hãy giải bài toán mở đầu Ông An cao 180 cm, vòng bụng 108 cm. Ông Chung cao 160 cm, vòng bụng 70 cm. Theo em, nếu tính theo chỉ số WHtR, sức khỏe của ông An hay ông Chung tốt hơn? Lời giải: Chỉ số WHtR của ông An là: 108 : 180 = 0,6. Chỉ số WHtR của ông Chung là: 70 : 160 = 0,4375. Do 0,57 < 0,6 ≤ 0,63 nên chỉ số WHtR của ông An đạt mức thừa cân. Do 0,42 < 0,4375 ≤ 0,52 nên chỉ số WHtR của ông Chung đạt mức tốt. Do đó tính theo chỉ số WHtR thì sức khỏe của ông Chung tốt hơn ông An.

Bài tập (trang 9)

Bài 1.1 trang 9 Toán lớp 7 Tập 1: 

Hãy cho biết tính đúng, sai của mỗi khẳng định sau: Lời giải:

Bài 1.2 trang 9 Toán lớp 7 Tập 1: 

Tìm số đối của các số hữu tỉ sau: a) –0,75;                          . Lời giải: a) Số đối của –0,75 là –(–0,75) = 0,75. b) Số đối của 615

Bài 1.3 trang 9 Toán lớp 7 Tập 1: 

Các điểm A, B, C, D (H.1.7) biểu diễn những số hữu tỉ nào? Lời giải:

Bài 1.4 trang 9 Toán lớp 7 Tập 1: 

a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ –0,625? b) Biễu diễn số hữu tỉ –0,625 trên trục số. Lời giải: a) Ta có: –0,625 Vậy những phân số biểu diễn số hữu tỉ –0,625 là:

Bài 1.5 trang 9 Toán lớp 7 Tập 1: 

So sánh: a) –2,5 và –2,125;           b) Lời giải: a) Do 2,5 > 2,125 nên –2,5 < –2,125.

Bài 1.6 trang 9 Toán lớp 7 Tập 1: 

Tuổi thọ trung bình dự kiến của những người sinh năm 2019 ở một số quốc gia được cho trong bảng sau: (Theo Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, 2020) Sắp xếp các quốc gia theo tuổi thọ trung bình dự kiến từ nhỏ đến lớn. Lời giải: Vậy các quốc gia sắp xếp theo thứ tự tuổi thọ trung bình dự kiến từ nhỏ đến lớn là: Mỹ, Anh, Pháp, Australia, Tây Ban Nha.

Lời giải BÀI 1: TẬP HỢP CÁC SỐ HỮU TỈ giải Toán 7 Tập 1 Trang 5 6 7 8 9 SGK Kết nối tri thức

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn