Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Tập 1 Trang 86 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Tập 1 Trang 86 SGK Kết nối tri thức

Bài tập (trang 86)

Bài 4.29 trang 86 Toán lớp 7 Tập 1: 

Cho Hình 4.73. Hãy tính các độ dài a, b và số đo x, y của các góc trên hình vẽ. ....

      

Bài 4.30 trang 86 Toán lớp 7 Tập 1: 

Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Tập 1 Trang 86 SGK Kết nối tri thức

Bài 4.31 trang 86 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 4.32 trang 86 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn