Lời giải BÀI 6: SỐ VÔ TỈ CĂN BẬC HAI SỐ HỌC giải Toán 7 Tập 1 Trang 29 30 31 32 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 6: SỐ VÔ TỈ CĂN BẬC HAI SỐ HỌC giải Toán 7 Tập 1 Trang 29 30 31 32 SGK Kết nối tri thức

Mở đầu

Mở đầu trang 29 Toán lớp 7 Tập 1: 

           

1. Số vô tỉ

HĐ1 trang 29 Toán lớp 7 Tập 1: 

HĐ2 trang 29 Toán lớp 7 Tập 1: 

HĐ3 trang 29 Toán lớp 7 Tập 1: 

Dùng thước có vạch chia để đo độ dài cạnh hình vuông nhận được trong hoạt động 2. Độ dài cạnh hình vuông này bằng bao nhiêu đềximét? ....

Lời giải:

Độ dài cạnh hình vuông xấp xỉ bằng 1,4 dm.

Vận dụng 1 trang 30 Toán lớp 7 Tập 1: 

2. Căn bậc hai số học

Luyện tập 1 trang 30 Toán lớp 7 Tập 1: 

Vận dụng 2 trang 30 Toán lớp 7 Tập 1: 

Sàn thi đấu bộ môn cử tạ có dạng một hình vuông, diện tích 144 m2. Em hãy tính chu vi của sàn thi đấu đó. ....

Lời giải:

Do 122 = 144 và 12 > 0 nên cạnh của sàn thi đấu dài 12 m.

Chu vi của sàn thi đấu đó là: 12.4 = 48 (m).

Vậy chu vi của sàn thi đấu đó là 48 m.

3. Tính căn bậc hai số học bằng máy tính cầm tay

Luyện tập 2 trang 31 Toán lớp 7 Tập 1: 

Vận dụng 3 trang 31 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài tập (trang 32)

Bài 2.6 trang 32 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 2.7 trang 32 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 2.8 trang 32 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 2.9 trang 32 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 2.10 trang 32 Toán lớp 7 Tập 1:

Sử dụng máy tính cầm tay tìm căn bậc hai số học của các số sau rồi làm tròn kết quả với độ chính xác 0,005.

a) 3;

b) 41;

c) 2021.

Bài 2.11 trang 32 Toán lớp 7 Tập 1: 

Biết rằng bình phương độ dài đường chéo của một hình chữ nhật bằng tổng các bình phương độ dài hai cạnh của nó. Một hình chữ nhật có chiều dài là 8 dm và chiều rộng là 5 dm. Độ dài đường chéo của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu đềximét? 

Bài 2.12 trang 32 Toán lớp 7 Tập 1:

 Để lát một mảnh sân hình vuông có diện tích 100 m2, người ta cần dùng bao nhiêu viên gạch hình vuông có cạnh dài 50 cm? (coi các mạch ghép là không đáng kể).

Lời giải BÀI 6: SỐ VÔ TỈ CĂN BẬC HAI SỐ HỌC giải Toán 7 Tập 1 Trang 29 30 31 32 SGK Kết nối tri thức

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn