BÀI 12: TỔNG CÁC GÓC TRONG MỘT TAM GIÁC giải Toán 7 Tập 1 Trang 60 61 62 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 12: TỔNG CÁC GÓC TRONG MỘT TAM GIÁC giải Toán 7 Tập 1 Trang 60 61 62 SGK Kết nối tri thức

Mở đầu

Mở đầu trang 60 Toán lớp 7 Tập 1:

Người ta có thể xếp các viên gạch hình tam giác giống hệt nhau để trang trí như Hình 4.1. Em có nhận xét gì về ba góc tại mỗi đỉnh chung của ba tam giác? Từ đó em rút ra kết luận gì về vị trí của ba điểm A, B, C? 

       Lời giải: Nhận xét: Khi xếp các viên gạch hình tam giác giống hệt nhau để trang trí như Hình 4.1 ta thấy ba góc tại mỗi đỉnh chung của ba tam giác tạo thành một góc bẹt nên chúng có tổng số đo bằng 180°. Kết luận: Ba điểm A, B, C thẳng hàng.

HĐ1 trang 60 Toán lớp 7 Tập 1: 

Vẽ tam giác MNP bất kì, đo ba góc của tam giác đó. ....

HĐ2 trang 61 Toán lớp 7 Tập 1: 

Câu hỏi trang 61 Toán lớp 7 Tập 1: 

BÀI 12: TỔNG CÁC GÓC TRONG MỘT TAM GIÁC giải Toán 7 Tập 1 Trang 60 61 62 SGK Kết nối tri thức

Luyện tập trang 62 Toán lớp 7 Tập 1: 

Vận dụng trang 62 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài tập (trang 62)

Bài 4.1 trang 62 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 4.2 trang 62 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 4.3 trang 62 Toán lớp 7 Tập 1: 

Tính các số đo x, y, z trong Hình 4.

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn