Lời giải BÀI 15: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG giải Toán 7 Tập 1 Trang 75 76 77 78 79 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 15: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG giải Toán 7 Tập 1 Trang 75 76 77 78 79 SGK Kết nối tri thức

Mở đầu

Mở đầu trang 75 Toán lớp 7 Tập 1: 

Quan sát hai chiếc cột dựng thẳng đứng, cạnh nhau và cao bằng nhau. Vì Mặt Trời ở rất xa Trái Đất, nên vào buổi chiều các tia nắng Mặt Trời tạo với hai chiếc cột các góc xem như bằng nhau. ....

Bạn Vuông: Tớ thấy bóng hai chiếc cột dài bằng nhau, vì sao vậy nhỉ? Bạn Tròn: Đấy là do hai chiếc cột cao bằng nhau đấy! Lí do mà bạn Tròn đưa ra như vậy có đúng không? Qua bài học này, các em sẽ có câu trả lời cho câu hỏi trên. Sau bài học này chúng ta sẽ giải quyết được câu hỏi trên như sau: Lời giải: Ta thấy mỗi chiếc cột với bóng của nó tạo thành hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông. Hai tam giác vuông này có hai cặp cạnh tương ứng bằng nhau và hai góc ở đỉnh chiếc cột của hai tam giác vuông này cũng bằng nhau.

Lời giải BÀI 15: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG giải Toán 7 Tập 1 Trang 75 76 77 78 79 SGK Kết nối tri thức

1. Ba trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

HĐ1 trang 75 Toán lớp 7 Tập 1: 

                     

HĐ2 trang 76 Toán lớp 7 Tập 1: 

Luyện tập 1 trang 76 Toán lớp 7 Tập 1: 

Quay trở lại tình huống mở đầu, ta thấy mỗi chiếc cột với bóng của nó tạo thành hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông. Hai tam giác vuông này có hai cặp cạnh tương ứng bằng nhau và hai góc ở đỉnh chiếc cột của hai tam giác này cũng bằng nhau. Vậy lí do mà bạn Tròn đưa ra có đúng không? ....

HĐ3 trang 76 Toán lớp 7 Tập 1: 

Câu hỏi trang 77 Toán lớp 7 Tập 1: 

Luyện tập 2 trang 77 Toán lớp 7 Tập 1: Cho Oz là tia phân giác của góc xOy. Lấy điểm M trên tia Oz và hai điểm A, B lần lượt trên các tia Ox, Oy sao cho MA vuông góc với Ox, MB vuông góc với Oy (H.4.50). Chứng minh rằng MA = MB.

2. Trường hợp bằng nhau đặc biệt của tam giác vuông

HĐ4 trang 78 Toán lớp 7 Tập 1: 

HĐ5 trang 78 Toán lớp 7 Tập 1: 

Câu hỏi trang 78 Toán lớp 7 Tập 1: 

Luyện tập 3 trang 79 Toán lớp 7 Tập 1: 

Cho ba điểm A, B, C nằm trên đường tròn tâm O và các điểm M, N, P như Hình 4.54. Hãy chỉ ra ba cặp tam giác vuông bằng nhau trong hình.

Thử thách nhỏ trang 79 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài tập (trang 79)

Bài 4.20 trang 79 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 4.21 trang 79 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 4.22 trang 79 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn