Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Tập 2 Trang 83 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Tập 2 Trang 83 SGK Kết nối tri thức

Bài 9.31 trang 83 Toán lớp 7 Tập 2: 

Chứng minh rằng tam giác có đường trung tuyến và đường cao xuất phát từ cùng một đỉnh trùng nhau là một tam giác cân ..                                   

Bài 9.32 trang 83 Toán lớp 7 Tập 2: 

Cho ba điểm phân biệt thẳng hàng A, B, C. Gọi d là đường thẳng vuông góc với đường thẳng AB tại A. Với điểm M thuộc d, M khác A, vẽ đường thẳng CM. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng CM, cắt d tại N. Chứng minh đường thẳng BM vuông góc với đường thẳng CN.

Bài 9.33 trang 83 Toán lớp 7 Tập 2: 

Có một mảnh tôn hình tròn cần đục một lỗ ở tâm. Làm thế nào để xác định được tâm của mảnh tôn đó? Lời giải: Ta thực hiện theo các bước sau: Bước 1. Xác định ba điểm A, B, C. Bước 2. Xác định ba đường trung trực của tam giác ABC. Bước 3. Xác định giao điểm của ba đường trung trực của tam giác ABC. Điểm đó là tâm của mảnh tôn.

Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Tập 2 Trang 83 SGK Kết nối tri thức

Bài 9.34 trang 83 Toán lớp 7 Tập 2: 

Cho tam giác ABC. Kẻ tia phân giác At của góc tạo bởi tia AB và tia đối của tia AC. Chứng minh rằng nếu đường thẳng chứa tia At song song với đường thẳng BC thì tam giác ABC cân tại A.

Bài 9.35 trang 83 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn