Lời giải BÀI 32: QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNG XIÊN giải Toán 7 Tập 2 Trang 63 64 65 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 32: QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNG XIÊN giải Toán 7 Tập 2 Trang 63 64 65 SGK Kết nối tri thức

Mở đầu

Mở đầu trang 63 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bạn Nam tập bơi ở một bể bơi hình chữ nhật, trong đó có ba đường bơi OA, OB, OC. Biết rằng OA vuông góc với cạnh của bể bơi (H.9,8) .... 

Lời giải BÀI 32: QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNG XIÊN giải Toán 7 Tập 2 Trang 63 64 65 SGK Kết nối tri thức

HĐ trang 64 Toán lớp 7 Tập 2: 

Luyện tập trang 64 Toán lớp 7 Tập 2: 

Vận dụng trang 64 Toán lớp 7 Tập 2: 

Em hãy trả lời câu hỏi trong tình huống mở đầu. Lời giải: Ta có OA là đường vuông góc kẻ từ O đến AC. OB và OC là các đường xiên kẻ từ O đến AC nên OB > OA và OC > OA. Do đó để bơi sang bờ bên kia nhanh nhất thì Nam nên chọn đường bơi OA.

Thử thách nhỏ trang 64 Toán lớp 7 Tập 2:

 Quan sát Hình 9.11, ta thấy khi M thay đổi trên d, M càng xa H thì độ dài AM càng lớn, tức là nếu HM < HN thì AM < AN ....

Bài tập

Bài 9.6 trang 65 Toán lớp 7 Tập 2: 

Chiều cao của tam giác ứng với một cạnh của nó có phải là khoảng cách từ đỉnh đối diện đến đường thẳng chứa cạnh đó không? ....

Lời giải: Giả sử tam giác ABC có AH là đường cao ứng với cạnh BC. Khi đó AH là khoảng cách từ A đến đường thẳng BC. Vậy chiều cao của tam giác ứng với một cạnh của nó là khoảng cách từ đỉnh đối diện đến đường thẳng chứa cạnh đó.

Bài 9.7 trang 65 Toán lớp 7 Tập 2: 

Cho hình vuông ABCD. Hỏi trong bốn đỉnh của hình vuông a) Đỉnh nào cách đều hai điểm A và C? b) Đỉnh nào cách đều hai đường thẳng AB và AD? Lời giải: a) Do ABCD là hình vuông nên AB = BC = CD = DA. Do CD = DA nên D cách đều hai điểm A và C. Do AB = BC nên B cách đều hai điểm A và C. Vậy B và D cách đều hai điểm A và C. b) CB là khoảng cách từ C đến AB, CD là khoảng cách từ C đến AD. BC = CD nên khoảng cách từ C đến AB bằng khoảng cách từ C đến AD. Do đó C là điểm cách đều hai đường thẳng AB và AD.

Bài 9.8 trang 65 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 9.9 trang 65 Toán lớp 7 Tập 2:

Cho tam giác ABC vuông tại A. Hai điểm M, N theo thứ tự nằm trên các cạnh AB, AC. (M, N không phải là đỉnh của tam giác) (H.9.13). Chứng minh rằng MN < BC. (Gợi ý. So sánh MN với NB, NB với BC).

.

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn