Lời giải BÀI 29: LÀM QUEN VỚI BIẾN CỐ giải Toán 7 Tập 2 Trang 47 48 49 50 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 29: LÀM QUEN VỚI BIẾN CỐ giải Toán 7 Tập 2 Trang 47 48 49 50 SGK Kết nối tri thức

Mở đầu

Mở đầu trang 47 Toán lớp 7 Tập 2: 

 Phó chủ tích UBND tỉnh Quảng Nam trả lời phỏng vấn: “Dự báo chính xác thời điểm xảy ra sạt lở đất do mưa lớn tại huyện Nam Trà My là không thể”. (Theo VnExpress, ngày 10 - 11 - 2020) Tròn: Có các sự kiện, hiện tượng ta không thể biết trước được nó có xảy ra hay không, như hiện tượng “xảy ra sạt lở đất sau mưa lớn”. Anh Pi: Nhưng cũng có các sự kiện, hiện tượng ta có thể biết trước được chắc chắn nó có thể xảy ra hay không xảy ra đấy! Trong bài học này, chúng ta cùng đi tìm hiểu về các sự kiện, hiện tượng đó nhé! Lời giải: Các biến cố chắc chắn là các sự kiện, hiện tượng biết trước được luôn xảy ra.

HĐ1 trang 48 Toán lớp 7 Tập 2: 

Tìm các sự kiện, hiện tượng không thể biết trước được chắc chắn có xảy ra hay không xảy ra. - Mức nước lũ trên sông Hồng trong tháng Bảy sang năm trên mức báo động 3. - Ngày mai, Mặt Trời mọc ở đằng Tây. - Có sáu cơn bão đổ bộ vào nước ta trong năm tới. - Khi gieo hai con xúc xắc thì số chấm xuất hiện trên cả hai con xúc xắc đều là 6. - Khi gieo một con xúc xắc thì số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bé hơn 7. Lời giải: Các sự kiện, hiện tượng không thể biết trước được chắc chắn có xảy ra hay không xảy ra: Mức nước lũ trên sông Hồng trong tháng Bảy sang năm trên mức báo động 3; Có sáu cơn bão đổ bộ vào nước ta trong năm tới; Khi gieo hai con xúc xắc thì số chấm xuất hiện trên cả hai con xúc xắc đều là 6.

HĐ2 trang 48 Toán lớp 7 Tập 2: 

Tìm các sự kiện, hiện tượng có thể biết trước được chắc chắn có xảy ra hay không xảy ra. - Mức nước lũ trên sông Hồng trong tháng Bảy sang năm trên mức báo động 3. - Ngày mai, Mặt Trời mọc ở đằng Tây. - Có sáu cơn bão đổ bộ vào nước ta trong năm tới. - Khi gieo hai con xúc xắc thì số chấm xuất hiện trên cả hai con xúc xắc đều là 6. - Khi gieo một con xúc xắc thì số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bé hơn 7. Lời giải: Các sự kiện, hiện tượng có thể biết trước được chắc chắn có xảy ra hay không xảy ra: Ngày mai, Mặt Trời mọc ở đằng Tây; Khi gieo một con xúc xắc thì số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bé hơn 7.

Câu hỏi trang 48 Toán lớp 7 Tập 2: 

Trong HĐ1 và HĐ2, biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không thể, biến cố ngẫu nhiên? Lời giải: Biến cố “Khi gieo một con xúc xắc thì số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bé hơn 7” là biến cố chắc chắn vì số chấm trên con xúc xắc có giá trị từ 1 đến 6. Biến cố “Ngày mai, Mặt Trời mọc ở đằng Tây” là biến cố không thể vì Mặt Trời mọc ở đằng Đông. Các biến cố “Mức nước lũ trên sông Hồng trong tháng Bảy sang năm trên mức báo động 3”; “Có sáu cơn bão đổ bộ vào nước ta trong năm tới”; “Khi gieo hai con xúc xắc thì số chấm xuất hiện trên cả hai con xúc xắc đều là 6” là các biến cố ngẫu nhiên vì ta không biết trước được nó có xảy ra hay không.

Luyện tập 1 trang 49 Toán lớp 7 Tập 2:

 Chọn từ thích hợp (ngẫu nhiên, chắc chắn, không thể) thay vào dấu “?” để được câu đúng. - Vuông và Tròn mỗi người gieo một con xúc xắc. Biến cố “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là một số lớn hơn 1” là biến cố ..?.. Biến cố “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 7” là biến cố ..?.. - Một túi đựng các quả cầu được ghi số 3; 6; 9; 12; 15; 18; 24. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu trong túi. Biến cố “Lấy được quả cầu có ghi số chia hết cho 3” là biến cố ..?.. Biến cố “Lấy được quả cầu có ghi số chia hết cho 7” là biến cố ..?.. Lời giải: - Vuông và Tròn mỗi người gieo một con xúc xắc. Biến cố “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là một số lớn hơn 1” là biến cố chắc chắn. Biến cố “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 7” là biến cố ngẫu nhiên. - Một túi đựng các quả cầu được ghi số 3; 6; 9; 12; 15; 18; 24. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu trong túi. Biến cố “Lấy được quả cầu có ghi số chia hết cho 3” là biến cố chắc chắn. Biến cố “Lấy được quả cầu có ghi số chia hết cho 7” là biến cố không thể.

Luyện tập 2 trang 49 Toán lớp 7 Tập 2: 

Lan tham gia trò chơi Vòng quay may mắn như Hình 8.1 Xét ba biến cố sau: A: “Lan quay vào ô có số điểm lớn hơn 500 điểm”. B: “Lan quay vào ô có số điểm nhỏ hơn 100 điểm”. C: “Lan quay vào ô có số điểm là số tròn trăm”. Biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không thể, biến cố ngẫu nhiên? Lời giải: Biến cố A là biến cố ngẫu nhiên vì ta không chắc chắn Lan sẽ quay vào ô nào. Biến cố B là biến cố không thể vì các ô trong vòng quay không có ô nào có điểm nhỏ hơn 100. Biến cố C là biến cố chắc chắn vì các ô trong vòng quay đều có số điểm là số tròn trăm.

Thử thách nhỏ trang 50 Toán lớp 7 Tập 2: 

Cho hai chiếc túi kín I, II đựng một số viên bi có cùng kích thước, trong đó tất cả các viên bi ở túi I có màu đen. Người chơi lấy ngẫu nhiên từ mỗi túi một viên bi và sẽ thắng cuộc nếu trong hai viên bi lấy ra có viên bi màu đỏ. Trong túi II cần có những viên bi màu gì để biến cố “Người chơi thắng” là:

a) Biến cố chắc chắn; b) Biến cố không thể; c) Biến cố ngẫu nhiên.

Lời giải:

a) Để biến cố “Người chơi thắng” là biến cố chắc chắn thì trong túi II sẽ chỉ có bi màu đỏ.

b)Để biến cố “Người chơi thắng” là biến cố không thể thì trong túi II không có bi màu đỏ.

c) Để biến cố “Người chơi thắng” là biến cố ngẫu nhiên thì trong túi II ngoài bi đỏ thì có thêm các loại bi màu khác.

Lời giải BÀI 29: LÀM QUEN VỚI BIẾN CỐ giải Toán 7 Tập 2 Trang 47 48 49 50 SGK Kết nối tri thức

Bài tập

Bài 8.1 trang 50 Toán lớp 7 Tập 2: 

Minh lấy ngẫu nhiên một viên bi trong một túi đựng 5 viên bi trắng và 5 viên bi đen có cùng kích thước. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không thể hay biến cố ngẫu nhiên?

A: “Minh lấy được viên bi màu trắng”.

B: “Minh lấy được viên bi màu đen”.

C: “Minh lấy được viên bi màu trắng hoặc màu đen”.

D: “Minh lấy được viên bi màu đỏ”.

Lời giải:

Biến cố A và biến cố B là biến cố ngẫu nhiên vì ta không chắc chắn được Minh lấy được bi màu gì trong hai loại bi trắng và bi đen.

Biến cố C là biến cố chắc chắn vì trong túi chỉ có bi trắng và bi đen nên bi Minh lấy được sẽ là bi trắng hoặc bi đen.

Biến cố D là biến cố không thể vì trong túi không có bi màu đỏ nên Minh không thể lấy được bi màu đỏ.

Bài 8.2 trang 50 Toán lớp 7 Tập 2: 

Có hai chiếc hộp, mỗi hộp đựng 6 tấm thẻ ghi các số 1; 2; 3; 4; 5; 6. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ mỗi hộp, Thay dấu “?” bằng các từ thích hợp trong các từ sau: chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên.

Lời giải:

Biến cố “Chênh lệch giữa hai số ghi trên hai tấm thẻ bé hơn 3” và biến cố “Tổng các số ghi trên hai tấm thẻ bằng 7” là hai biến cố ngẫu nhiên vì ta không chắc chắn sẽ rút được các tấm thẻ nào.

Biến cố “Tổng các số ghi trên hai tấm thẻ lớn hơn 1” là biến cố chắc chắn vì số ghi trên một tấm thẻ nhỏ nhất bằng 1 nên tổng các số ghi trên hai tấm thẻ lớn hơn 1.

Biến cố “Chênh lệch giữa hai số ghi trên hai tấm thẻ bằng 6” là biến cố không thể vì số ghi trên tấm thẻ lớn nhất bằng 6 và nhỏ nhất bằng 1.

Ta có bảng sau:

Biến cố Loại biến cố
Chênh lệch giữa hai số ghi trên hai tấm thẻ bé hơn 3 ngẫu nhiên
Tổng các số ghi trên hai tấm thẻ bằng 7 ngẫu nhiên
Tổng các số ghi trên hai tấm thẻ lớn hơn 1 chắc chắn
Chênh lệch giữa hai số ghi trên hai tấm thẻ bằng 6 không thể

Bài 8.3 trang 50 Toán lớp 7 Tập 2: 

Chọn ngẫu nhiên một số trong tập hợp {2; 3; 5; 6; 7; 8; 10}. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không thể hay biến cố ngẫu nhiên?

A: “Số được chọn là số nguyên tố”.

B: “Số được chọn là số bé hơn 11”.

C: “Số được chọn là số chính phương”.

D: “Số được chọn là số chẵn”.

E: “Số được chọn là số lớn hơn 1”.

Lời giải:

Biến cố A và biến cố D là biến cố ngẫu nhiên vì ta không chắc chắn được sẽ chọn được số nào.

Biến cố B và biến cố E là biến cố chắc chắn vì các số trong tập hợp trên đều là các số lớn hơn 1 và nhỏ hơn 11.

Biến cố C là biến cố không thể vì các số trong tập hợp trên đều không phải số chính phương.

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn