Lời giải BÀI 24: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ giải Toán 7 Tập 2 Trang 23 24 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 24: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ giải Toán 7 Tập 2 Trang 23 24 SGK Kết nối tri thức

HĐ1 trang 23 Toán lớp 7 Tập 2: 

HĐ2 trang 23 Toán lớp 7 Tập 2:

Hãy viết biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có chiều rộng là x (cm) và chiều dài hơn chiều rộng 3 cm Lời giải: 2.(x + x + 3) = 2. (2x + 3) = 4x + 6 cm.

Luyện tập trang 23 Toán lớp 7 Tập 2: 

Vận dụng trang 24 Toán lớp 7 Tập 2: 

Một người đi ô tô với vận tốc 40 km/h trong x giờ, sau đó tiếp tục đi bộ với vận tốc 5 km/h trong y giờ a) Hãy viết biểu thức biểu thị tổng quãng đường người đó đi được. b) Tính giá trị của biểu thức trong câu a khi x = 2,5 (giờ) và y = 0,5 (giờ). Lời giải: a) Quãng đường người đó đi được khi đi ô tô là 40x km. Quãng đường người đi đó đi được khi đi bộ là 5y km. Tổng quãng đường người đó đi được là 40x + 5y km. b) Thay x = 2,5 và y = 0,5 vào biểu thức 40x + 5y ta được: 40.2,5 + 5.0,5 = 100 + 2,5 = 102,5 (km). Vậy người đó đi được 102,5 km với x = 2,5 giờ và y = 0,5 giờ.

Lời giải BÀI 24: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ giải Toán 7 Tập 2 Trang 23 24 SGK Kết nối tri thức

Bài tập

Bài 7.1 trang 24 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 7.2 trang 24 Toán lớp 7 Tập 2:

Bài 7.3 trang 24 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 7.4 trang 24 Toán lớp 7 Tập 2: 

Một bác nông dân sử dụng hai chiếc máy bơm để tưới nước cho vườn cây. Máy bơm thứ nhất mỗi giờ bơm được 5 m3 nước a) Viết biểu thức đại số biểu thị lượng nước bơm được của hai máy, nếu máy bơm thứ nhất chạy trong x giờ và máy bơm thứ hai chạy trong y giờ. b) Sử dụng kết quả câu a, tính lượng nước bơm được của cả hai máy khi x = 2 (giờ), y = 3 (giờ).  
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn