Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Tập 2 Trang 10 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Tập 2 Trang 10 SGK Kết nối tri thức

Bài 6.11 trang 10 Toán lớp 7 Tập 2:   

  

Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Tập 2 Trang 10 SGK Kết nối tri thức

Bài 6.12 trang 10 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 6.13 trang 10 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 6.14 trang 10 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 6.15 trang 10 Toán lớp 7 Tập 2:

Người ta định làm một con đường trong 15 ngày. Một đội công nhân 45 người làm trong 10 ngày mới được một nửa công việc. Hỏi phải bổ sung thêm bao nhiêu người nữa để có thể hoàn thành công việc đúng hạn (biết năng suất lao động của mỗi người như nhau)? Lời giải: 45 người làm trong 10 ngày được nửa công việc nên 90 người làm trong 10 ngày thì hoàn thành công việc. Khi đó 90.10 = 900 người làm trong 1 ngày thì hoàn thành công việc. Để hoàn thành công việc trong 5 ngày thì cần 900 : 5 = 180 (người). Suy ra để làm được một nửa công việc trong 5 ngày thì cần 180 : 2 = 90 (người). Vậy để hoàn thành một nửa công việc còn lại trong 5 ngày thì cần bổ sung thêm 90 người.

Bài 6.16 trang 10 Toán lớp 7 Tập 2:

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn