Lời giải BÀI 21: TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU giải Toán 7 Tập 2 Trang 8 9 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 21: TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU giải Toán 7 Tập 2 Trang 8 9 SGK Kết nối tri thức

Mở đầu

Mở đầu trang 8 Toán lớp 7 Tập 2:

 Để xây dựng một số phòng học cho một ngôi trường ở bản vùng khó khăn, người ta cần số tiền 450 triệu đồng ....        

HĐ1 trang 8 Toán lớp 7 Tập 2:

HĐ2 trang 8 Toán lớp 7 Tập 2: 

So sánh 2 tỉ số nhận được ở HĐ1 với các tỉ số trong tỉ lệ thức đã cho.

Lời giải BÀI 21: TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU giải Toán 7 Tập 2 Trang 8 9 SGK Kết nối tri thức

Luyện tập trang 8 Toán lớp 7 Tập 2:

Giải Toán 7 trang 9 Tập 2

Vận dụng 1 trang 9 Toán lớp 7 Tập 2: 

Ba nhà đầu tư góp vốn để mở một công ty theo tỉ lệ 2 : 3 : 4. Cuối năm, số tiền lợi nhuận công ty dự kiến trả cho các nhà đầu tư là 72 triệu đồng, chia theo tỉ lệ góp vốn.Tính số tiền lợi nhuận mỗi nhà đầu tư nhận được.

Bài tập

Bài 6.7 trang 9 Toán lớp 7 Tập 2:

Bài 6.8 trang 9 Toán lớp 7 Tập 2:

Bài 6.9 trang 9 Toán lớp 7 Tập 2:

Bài 6.10 trang 9 Toán lớp 7 Tập 2:

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn