Lời giải BÀI 23: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH giải Toán 7 Tập 2 Trang 15 16 17 18 19 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 23: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH giải Toán 7 Tập 2 Trang 15 16 17 18 19 SGK Kết nối tri thức

Mở đầu

Mở đầu trang 15 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bốn người thợ cùng làm sẽ xây xong một bức tường trong 9 ngày. Hỏi 6 người thợ cùng làm sẽ xây xong bức tường đó trong bao nhiêu ngày (biết năng suất của mỗi người thợ là như nhau)? .... Lời giải: Do 4 người thợ cùng làm thì sẽ xây xong một bức tường trong 9 ngày nên để xây xong bức tường trong 1 ngày thì cần 4.9 = 36 người thợ. 6 người thợ thì sẽ xây xong bức tường đó trong 36 : 6 = 6 ngày. Vậy 6 người thợ cùng làm sẽ xây xong bức tường đó trong 6 ngày.

1. Đại lượng tỉ lệ nghịch

HĐ1 trang 15 Toán lớp 7 Tập 2: 

Một ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B trên quãng đường 180 km. Gọi t (h) là thời gian để ô tô đi từ A đến B với vận tốc v (km/h) 

Thay mỗi dấu “?” trong bảng sau bằng số thích hợp.

v (km/h) 40 50 60 80
t (h)

HĐ2 trang 15 Toán lớp 7 Tập 2:

 Một ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B trên quãng đường 180 km. Gọi t (h) là thời gian để ô tô đi từ A đến B với vận tốc v (km/h) Viết công thức tính thời gian t theo vận tốc tương ứng v. Lời giải: Ta có s = v.t hay v.t = 180. Do đó t = 

Lời giải BÀI 23: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH giải Toán 7 Tập 2 Trang 15 16 17 18 19 SGK Kết nối tri thức

Câu hỏi trang 15 Toán lớp 7 Tập 2: 

Trong Hoạt động 2, thời gian t có tỉ lệ nghịch với vận tốc v không? Vận tốc v có tỉ lệ nghịch với thời gian t không? ....

Luyện tập 1 trang 16 Toán lớp 7 Tập 2: 

Vận dụng 1 trang 16 Toán lớp 7 Tập 2: 

a) Một cửa hàng bán gạo cần đóng 300 kg gạo thành các túi gạo có khối lượng như nhau. Thay mỗi dấu “?” trong bảng sau thành số thích hợp. b) Số túi gạo và số kilôgam gạo trong mỗi túi có phải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch không? Nếu có thì hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Ta thấy lượng gạo trong mỗi túi nhân với số túi bằng 300 kg gạo.

Do đó lượng gạo trong mỗi túi và số túi là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau.

Khi đó:

Với lượng gạo trong mỗi túi bằng 5 kg thì số túi bằng: 300 : 5 = 60 túi.

Với lượng gạo trong mỗi túi bằng 10 kg thì số túi bằng: 300 : 10 = 30 túi.

Với số túi là 15 thì lượng gạo trong mỗi túi bằng: 300 : 15 = 20 kg.

Với số túi là 12 thì lượng gạo trong mỗi túi bằng: 300 : 12 = 25 kg.

Ta có bảng sau:

Lượng gạo trong mỗi túi 5 10 20 25
Số túi tương ứng 60 30 15 12
b) Số túi gạo và số kilôgam gạo trong mỗi túi là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với hệ số tỉ lệ là 300.

2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Luyện tập 2 trang 17 Toán lớp 7 Tập 2:

Một nhà thầu ước tính rằng có thể hoàn thành một hợp đồng xây dựng trong 12 tháng với 280 công nhân. Nếu được yêu cầu phải hoàn thành hợp đồng trong 10 tháng thì nhà thầu đó phải thuê bao nhiêu công nhân (biết năng suất lao động của mỗi công nhân là như nhau)?

Luyện tập 3 trang 18 Toán lớp 7 Tập 2:

Bạn An mua tổng cộng 34 quyển vở gồm ba loại: loại 120 trang giá 12 nghìn đồng một quyển, loại 200 trang giá 18 nghìn đồng một quyển và loại 240 trang giá 20 nghìn đồng một quyển. Hỏi An mua bao nhiêu quyển vở mỗi loại, biết rằng số tiền bạn ấy dành để mua mỗi loại vở là như nhau?

Bài tập

Bài 6.22 trang 18 Toán lớp 7 Tập 2:

Bài 6.23 trang 18 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 6.24 trang 18 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 6.25 trang 18 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 6.26 trang 18 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn