Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Tập 2 Trang 38 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Tập 2 Trang 38 SGK Kết nối tri thức

Bài 7.18 trang 35 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 7.19 trang 35 Toán lớp 7 Tập 2:

Bài 7.20 trang 35 Toán lớp 7 Tập 2: 

 Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Tập 2 Trang 38 SGK Kết nối tri thức

Bài 7.21 trang 35 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 7.22 trang 35 Toán lớp 7 Tập 2: 

Một xe khách đi từ Hà Nội lên Yên Bái (trên đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai) với vận tốc 60 km/h. Sau đó 25 phút, một xe du lịch cũng đi từ Hà Nội lên Yên Bái (đi cùng đường với xe khách) với vận tốc 85 km/h. Cả hai xe đều không nghỉ dọc đường. a) Gọi D(x) là đa thức biểu thị quãng đường xe du lịch đi được và K(x) là đa thức biểu thị quãng đường xe khách đi được kể từ khi xuất phát cho đến khi xe du lịch đi được x giờ. Tìm D(x) và K(x). b) Chứng tỏ rằng đa Một xe khách đi từ Hà Nội lên Yên Bái (trên đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai) với vận tốc 60 km/h thức f(x) = K(x) - D(x) có nghiệm x = 1. Hãy giải thích ý nghĩa nghiệm x = 1 của đa thức f(x).
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn