Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Tập 2 Trang 20 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Tập 2 Trang 20 SGK Kết nối tri thức

Bài 6.27 trang 20 Toán lớp 7 Tập 2:

Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Tập 2 Trang 20 SGK Kết nối tri thức

Bài 6.28 trang 20 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 6.29 trang 20 Toán lớp 7 Tập 2: 

Để thu được một loại đồng thau, người ta pha chế đồng và kẽm nguyên chất theo tỉ lệ 6 : 4. Tính khối lượng đồng và kẽm nguyên chất cần thiết để sản xuất 150 kg đồng thau.

Bài 6.30 trang 20 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 6.31 trang 20 Toán lớp 7 Tập 2: 

 Học sinh khối lớp 7 đã quyên góp được một số sách nộp cho thư viện. Sĩ số của các lớp 7A, 7B, 7C, 7D tương ứng là 38; 39; 40 và 40 em. Biết rằng số sách quyên góp được tỉ lệ với số học sinh của lớp và lớp 7D góp được nhiều hơn lớp 7A là 4 quyển sách. Hỏi mỗi lớp quyên góp được bao nhiêu quyển sách?

Bài 6.32 trang 20 Toán lớp 7 Tập 2: 

Thư viện của một trường Trung học cơ sở mua ba đầu sách tham khảo môn Toán lớp 6, lớp 7 và lớp 8, tổng cộng 121 cuốn. Giá của mỗi cuốn sách tham khảo môn Toán lớp 6, lớp 7 và lớp 8 lần lượt là 40 nghìn đồng, 45 nghìn đồng và 50 nghìn đồng. Hỏi thư viện đó mua bao nhiêu cuốn sách tham khảo môn Toán mỗi loại, biết rằng số tiền dùng để mua mỗi loại sách đó là như nhau?
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn