Lời giải BÀI 25: ĐA THỨC MỘT BIẾN giải Toán 7 Tập 2 Trang 25 26 27 28 29 30 31 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 25: ĐA THỨC MỘT BIẾN giải Toán 7 Tập 2 Trang 25 26 27 28 29 30 31 SGK Kết nối tri thức

Mở đầu

Mở đầu trang 25 Toán lớp 7 Tập 2: 

Độ cao H (mét) của một vật (so với mặt đất) khi ném lên từ một điểm trên mặt đất được biểu thị bởi biểu thức H = -5x2 + 15x, trong đó x (giây) là thời gian tính từ thời điểm ném vật. Hỏi sau bao lâu kể từ khi được ném lên, vật sẽ rơi trở lại mặt đất? Sau bài học này chúng ta sẽ giải quyết được câu hỏi trên như sau: Lời giải: Vật chạm đất khi H = 0. Với x = 0 và x = 3 thì H = 0, mà x là thời gian tính từ thời điểm ném vật nên x > 0. Do đó x = 3. Vậy sau 3 giây từ khi được ném lên, vật sẽ rơi trở lại mặt đất.

Lời giải BÀI 25: ĐA THỨC MỘT BIẾN giải Toán 7 Tập 2 Trang 25 26 27 28 29 30 31 SGK Kết nối tri thức

1. Đơn thức một biến

Câu hỏi trang 25 Toán lớp 7 Tập 2

Câu hỏi trang 26 Toán lớp 7 Tập 2: 

Khi nhân một đơn thức bậc 3 với một đơn thức bậc 2, ta được đơn thức bậc mấy? .... Lời giải: Khi nhân một đơn thức bậc 3 với một đơn thức bậc 2, ta được đơn thức bậc 5.

Luyện tập 1 trang 26 Toán lớp 7 Tập 2:

2. Khái niệm đa thức một biến

Câu hỏi trang 26 Toán lớp 7 Tập 2: 

Mỗi số thực có phải là một đa thức không? Tại sao? ....

Lời giải: Mỗi số thực là một đơn thức, mà một đơn thức cũng là một đa thức nên mỗi số thực là một đa thức.

Luyện tập 2 trang 26 Toán lớp 7 Tập 2: 

3. Đa thức một biến thu gọn

Luyện tập 3 trang 27 Toán lớp 7 Tập 2: 

4. Sắp xếp đa thức một biến

Luyện tập 4 trang 27 Toán lớp 7 Tập 2: 

5. Bậc và các hệ số của một đa thức

HĐ1 trang 28 Toán lớp 7 Tập 2: 

HĐ2 trang 28 Toán lớp 7 Tập 2: 

HĐ3 trang 28 Toán lớp 7 Tập 2: 

Câu hỏi trang 28 Toán lớp 7 Tập 2: 

 Một số khác 0 cũng là một đa thức. Vậy bậc của nó bằng bao nhiêu? Lời giải: Một số khác 0 là một đơn thức có bậc bằng 0. Do đó nó cũng là một đa thức có bậc bằng 0.

Luyện tập 5 trang 28 Toán lớp 7 Tập 2: 

6. Nghiệm của đa thức một biến

HĐ4 trang 29 Toán lớp 7 Tập 2: 

         

HĐ5 trang 29 Toán lớp 7 Tập 2: 

Luyện tập 6 trang 29 Toán lớp 7 Tập 2:

Vận dụng trang 29 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài tập

Bài 7.5 trang 30 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 7.6 trang 30 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 7.7 trang 30 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 7.8 trang 30 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 7.9 trang 30 Toán lớp 7 Tập 2:

Bài 7.10 trang 30 Toán lớp 7 Tập 2:

Bài 7.11 trang 30 Toán lớp 7 Tập 2: 

Mẹ cho Quỳnh 100 nghìn đồng. Quỳnh mua một bộ dụng cụ học tập có giá 37 nghìn đồng và một cuốn sách tham khảo môn Toán với giá x (nghìn đồng) a) Hãy tìm đa thức (biến x) biểu thị số tiền Quỳnh còn lại (đơn vị: nghìn đồng). Tìm bậc của đa thức đó. b) Sau khi mua sách thì Quỳnh tiêu vừa hết số tiền mẹ cho. Hỏi giá tiền của cuốn sách là bao nhiêu?
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn