Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 6 giải Toán 7 Tập 2 Trang 21 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 6 giải Toán 7 Tập 2 Trang 21 SGK Kết nối tri thức

Bài 6.33 trang 21 Toán lớp 7 Tập 2: 

 

Bài 6.34 trang 21 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 6.35 trang 21 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 6.36 trang 21 Toán lớp 7 Tập 2: 

Inch (đọc là in-sơ và viết tắt là in) là tên của một đơn vị chiều dài trong Hệ đo lường Mĩ. Biết rằng 1 in = 2,54 cm a) Hỏi một người cao 170 cm sẽ có chiều cao là bao nhiêu inch (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)? b) Chiều cao của một người tính theo xentimét có tỉ lệ thuận với chiều cao của người đó tính theo inch không? Nếu có thì hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 6 giải Toán 7 Tập 2 Trang 21 SGK Kết nối tri thức

Bài 6.37 trang 21 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 6.38 trang 21 Toán lớp 7 Tập 2: 

Ba đội công nhân làm đường được giao ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 5 ngày và đội thứ ba trong 6 ngày. Tính số công nhân của mỗi đội, biết đội thứ nhất nhiều hơn đội thứ hai là 3 người và năng suất của các công nhân là như nhau trong suốt quá trình làm việc
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn