Lời giải BÀI 22: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN giải Toán 7 Tập 2 Trang 11 12 13 14 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 22: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN giải Toán 7 Tập 2 Trang 11 12 13 14 SGK Kết nối tri thức

Mở đầu

Mở đầu trang 11 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bột sắn dây được làm từ củ sắn dây, là một loại thực phẩm có nhiều tác dụng tốt với sức khỏe.Ông An nhận thấy cứ 4,5 kg củ sắn dây tươi thì thu được khoảng 1 kg bột. Hỏi với 3 tạ củ sắn dây tươi, ông An sẽ thu được khoảng bao nhiêu kilôgam bột sắn dây?

1. Đại lượng tỉ lệ thuận

HĐ1 trang 11 Toán lớp 7 Tập 2:

Một xe ô tô di chuyển với vận tốc không đổi 60 km/h. Gọi s (km) là quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian t (h) Thay mỗi dấu “?” trong bảng sau bằng số thích hợp:

t (h)

1

1,5

2

3

s (km)

?

?

?

?

Lời giải: Ta đã biết quãng đường vật đi được bằng thời gian vật di chuyển nhân với vận tốc. Do đó với t = 1 thì s = 60.1 = 60 km. Với t = 1,5 thì s = 60.1,5 = 90 km. Với t = 2 thì s = 60.2 = 120 km. Với t = 3 thì s = 60.3 = 180 km. Ta có bảng sau:

t (h)

1

1,5

2

3

s (km)

60

90

120

180

HĐ2 trang 11 Toán lớp 7 Tập 2: 

Một xe ô tô di chuyển với vận tốc không đổi 60 km/h. Gọi s (km) là quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian t (h) ....

Viết công thức tính quãng đường s theo thời gian di chuyển tương ứng t. Lời giải: Công thức tính quãng đường s theo thời gian di chuyển tương ứng t là: s = 60t.

Lời giải BÀI 22: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN giải Toán 7 Tập 2 Trang 11 12 13 14 SGK Kết nối tri thức

Câu hỏi trang 11 Toán lớp 7 Tập 2: Trong Hoạt động 2, quãng đường s có tỉ lệ thuận với thời gian t không? Thời gian t có tỉ lệ thuận với quãng đường s không? ....

       

Luyện tập 1 trang 12 Toán lớp 7 Tập 2:

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cứ trong 100 g đậu tương (đậu nành) thì có 34 g protein Khối lượng protein trong đậu tương có tỉ lệ thuận với khối lượng đậu tương không? Nếu có thì hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

Vận dụng trang 12 Toán lớp 7 Tập 2:

2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Luyện tập 2 trang 13 Toán lớp 7 Tập 2: 

Luyện tập 3 trang 14 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài tập

Bài 6.17 trang 14 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 6.18 trang 14 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 6.19 trang 14 Toán lớp 7 Tập 2: 

Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ a, x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ b. Hỏi y có tỉ lệ thuận với z không? Nếu có thì hệ số tỉ lệ là bao nhiêu? Lời giải: y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ a nên y = ax. x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ b nên x = bz. Khi đó y = ax = abz. Vậy y tỉ lệ thuận với z với hệ số tỉ lệ là ab.

Bài 6.20 trang 14 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 6.21 trang 14 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn