Lời giải BÀI 31: QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ CẠNH ĐỐI DIỆN TRONG MỘT TAM GIÁC giải Toán 7 Tập 2 Trang 59 60 61 62 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 31: QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ CẠNH ĐỐI DIỆN TRONG MỘT TAM GIÁC giải Toán 7 Tập 2 Trang 59 60 61 62 SGK Kết nối tri thức

Mở đầu trang 59 Toán lớp 7 Tập 2: 

Trong trận bóng đá, trái bóng đang ở vị trí D, ba cầu thủ đứng thẳng hàng tại vị trí A, B, C trên sân với số áo lần lượt là 4, 2, 3 như Hình 9.1. Theo em, cầu thủ nào gần trái bóng nhất, cầu thủ nào xa trái bóng nhất? Tại sao? (Biết rằng góc ACD là góc tù).

Sau bài học này chúng ta sẽ giải quyết được câu hỏi trên như sau:

Lời giải:

Xét ∆ABD có góc ABD là góc tù nên góc ABD là góc lớn nhất trong tam giác.

Khi đó AD > BD.

Xét ∆BCD có góc BCD là góc tù nên góc BCD là góc lớn nhất trong tam giác.

Khi đó BD > CD.

Do đó AD > BD > CD.

Vậy cầu thủ mang áo số 4 xa trái bóng nhất.

Lời giải BÀI 31: QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ CẠNH ĐỐI DIỆN TRONG MỘT TAM GIÁC giải Toán 7 Tập 2 Trang 59 60 61 62 SGK Kết nối tri thức

1. Góc đối diện với cạnh lớn hơn trong một tam giác

HĐ1 trang 60 Toán lớp 7 Tập 2: 

          

HĐ2 trang 60 Toán lớp 7 Tập 2: 

Luyện tập 1 trang 60 Toán lớp 7 Tập 2:

2. Cạnh đối diện với góc lớn hơn trong một tam giác

HĐ3 trang 61 Toán lớp 7 Tập 2:

Quan sát tam giác ABC trong Hình 9.4a. Em hãy dự đoán xem giữa hai cạnh đối diện với hai góc B và C (tức là cạnh AC và AB) thì cạnh nào lớn hơn. Lời giải: Cạnh đối diện với góc B là cạnh AC. Cạnh đối diện với góc C là cạnh AB. Dự đoán AC > AB.

HĐ4 trang 61 Toán lớp 7 Tập 2: 

Quan sát tam giác ABC trong Hình 9.4a. Em hãy đo độ dài hai cạnh AC và AB để kiểm tra lại dự đoán của mình trong HĐ3. Lời giải: Sử dụng thước đo độ dài, đo được AB = 3,3 cm; AC = 4,6 cm. Do đó AC > AB.

Luyện tập 2 trang 61 Toán lớp 7 Tập 2: 

Tranh luận trang 61 Toán lớp 7 Tập 2:

Cho tam giác ABC có góc A là góc tù. Vuông: “Tam giác ABC có cạnh AB lớn nhất”. Tròn: “Không đúng, tam giác ABC có cạnh BC lớn nhất chứ!”. Theo em, bạn nào nói đúng? Vì sao? Lời giải: Tam giác ABC có góc A là góc tù nên góc A là góc lớn nhất trong tam giác. Cạnh đối diện với góc A trong tam giác ABC là cạnh BC. Do đó cạnh BC là cạnh lớn nhất trong tam giác ABC. Vậy bạn Tròn nói đúng.

Vận dụng trang 62 Toán lớp 7 Tập 2: 

Em hãy trả lời câu hỏi trong tình huống mở đầu. Lời giải: Xét ∆ABD có góc ABD là góc tù nên góc ABD là góc lớn nhất trong tam giác. Khi đó AD > BD. Xét ∆BCD có góc BCD là góc tù nên góc BCD là góc lớn nhất trong tam giác. Khi đó BD > CD. Do đó AD > BD > CD. Vậy cầu thủ mang áo số 4 xa trái bóng nhất.

Bài tập

Bài 9.1 trang 62 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 9.2 trang 62 Toán lớp 7 Tập 2:

Bài 9.3 trang 62 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 9.4 trang 62 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 9.5 trang 62 Toán lớp 7 Tập 2:

 ....

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn