Lời giải BÀI 27: PHÉP NHÂN ĐA THỨC MỘT BIẾN giải Toán 7 Tập 2 Trang 36 37 38 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 27: PHÉP NHÂN ĐA THỨC MỘT BIẾN giải Toán 7 Tập 2 Trang 36 37 38 SGK Kết nối tri thức

Mở đầu

Mở đầu trang 36 Toán lớp 7 Tập 2: 

Anh Pi: Em hãy: - Lấy tuổi của mình cộng với 1 rồi bình phương lên. Số nhận được gọi là kết quả thứ nhất. - Lại lấy tuổi của mình trừ đi 1 rồi bình phương lên. Số nhận được gọi là kết quả thứ hai. - Lấy kết quả thứ nhất trừ đi kết quả thứ hai và cho anh biết kết quả cuối cùng. Anh sẽ đoán được tuổi của em. Không biết anh Pi làm thế nào nhỉ? Học xong bài này em sẽ khám phá được bí mật đó. Sau bài học này chúng ta sẽ giải quyết được câu hỏi trên như sau:

   Lời giải BÀI 27: PHÉP NHÂN ĐA THỨC MỘT BIẾN giải Toán 7 Tập 2 Trang 36 37 38 SGK Kết nối tri thức

1. Nhân đơn thức với đa thức

HĐ1 trang 36 Toán lớp 7 Tập 2:

HĐ2 trang 36 Toán lớp 7 Tập 2: 

Luyện tập 1 trang 36 Toán lớp 7 Tập 2: 

Vận dụng 1 trang 37 Toán lớp 7 Tập 2: 

Thử thách nhỏ trang 37 Toán lớp 7 Tập 2: 

2. Nhân đa thức với đa thức

HĐ3 trang 37 Toán lớp 7 Tập 2: 

Luyện tập 2 trang 38 Toán lớp 7 Tập 2: 

Vận dụng 2 trang 38 Toán lớp 7 Tập 2: 

Vận dụng 3 trang 38 Toán lớp 7 Tập 2: 

 Trở lại bài toán đoán tuổi, để giải thích bí mật trong bài toán đoán tuổi của anh Pi, em hãy thực hiện các yêu cầu sau: - Gọi x là tuổi cần đoán. Tìm hai đa thức (biến x) biểu thị kết quả thứ nhất và kết quả thứ hai. - Tìm đa thức biểu thị kết quả cuối cùng. Từ đó hãy nêu cách tìm x.

Bài tập

Bài 7.23 trang 38 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 7.24 trang 38 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 7.25 trang 38 Toán lớp 7 Tập 2: 

Thực hiện các phép nhân sau:  

Bài 7.26 trang 38 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 7.27 trang 38 Toán lớp 7 Tập 2: 

Giả sử ba kích thước của một hình hộp chữ nhật là x; x + 1; x - 1 (cm) với x > 1. Tìm đa thức biểu thị thể tích (đơn vị: cm3) của hình hộp chữ nhật đó. ....

Bài 7.28 trang 38 Toán lớp 7 Tập 2: 

Thực hiện các phép nhân hai đa thức sau: 

Bài 7.29 trang 38 Toán lớp 7 Tập 2: 

 Người ta dùng những chiếc cọc để rào một mảnh vườn hình chữ nhật sao cho mỗi góc vườn đều có một chiếc cọc và hai cọc liên tiếp cắm cách nhau 0,1 m. Biết rằng số cọc dùng để rào hết chiều dài của vườn nhiều hơn số cọc dùng để rào hết chiều rộng là 20 chiếc. Gọi số cọc dùng để rào hết chiều rộng là x. Tìm đa thức biểu thị diện tích của mảnh vườn đó.
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn