Lời giải BÀI 26: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN giải Toán 7 Tập 2 Trang 32 33 34 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 26: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN giải Toán 7 Tập 2 Trang 32 33 34 SGK Kết nối tri thức

1. Cộng hai đa thức một biến

Câu hỏi trang 32 Toán lớp 7 Tập 2: 

           

Luyện tập 1 trang 32 Toán lớp 7 Tập 2:

Vận dụng 1 trang 32 Toán lớp 7 Tập 2: 

2. Trừ hai đa thức một biến

Lời giải BÀI 26: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN giải Toán 7 Tập 2 Trang 32 33 34 SGK Kết nối tri thức

HĐ1 trang 32 Toán lớp 7 Tập 2: 

HĐ2 trang 32 Toán lớp 7 Tập 2: 

Luyện tập 2 trang 32 Toán lớp 7 Tập 2: 

Vận dụng 2 trang 33 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài tập

Bài 7.12 trang 33 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 7.13 trang 33 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 7.14 trang 33 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 7.15 trang 33 Toán lớp 7 Tập 2: C

Bài 7.16 trang 33 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bạn Nam được phân công mua một số sách làm quà tặng trong buổi tổng kết cuối năm học của lớp. Nam dự định mua ba loại sách với giá bán như bảng sau. Giả sử Nam cần mua x cuốn sách khoa học, x + 8 cuốn sách tham khảo và x + 5 cuốn truyện tranh. a) Viết các đa thức biểu thị số tiền Nam phải trả cho từng loại sách. b) Tìm đa thức biểu thị tổng số tiền Nam phải trả để mua số sách đó. Lời giải: a) Số tiền Nam phải trả để mua sách khoa học là 21 500.x đồng. Số tiền Nam phải trả để mua sách tham khảo là 12 500.(x + 8) đồng. Số tiền Nam phải trả để mua truyện tranh là 15 000.(x + 5) đồng. b) Tổng số tiền Nam phải trả để mua số sách là: 21 500x + 12 500(x + 8) + 15 000(x + 5) = 21 500x + 12 500x + 12 500.8 + 15 000x + 15 000.5 = (21 500x + 12 500x + 15 000x) + 100 000 + 75 000 = 49 000x + 175 000 đồng. Vậy đa thức biểu thị tổng số tiền Nam phải trả là 49 000x + 175 000.

Bài 7.17 trang 33 Toán lớp 7 Tập 2: 

Trên một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 65 m, người ta định làm một bể bơi có chiều rộng là x mét, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Sơ đồ và kích thước cụ thể (tính bằng mét) được cho trong Hình 7.1 Tìm đa thức (biến x):

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn