Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 9 giải Toán 7 Tập 2 Trang 84 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 9 giải Toán 7 Tập 2 Trang 84 SGK Kết nối tri thức

Bài 9.36 trang 84 Toán lớp 7 Tập 2: 

     

Bài 9.37 trang 84 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 9.38 trang 84 Toán lớp 7 Tập 2: 

Bài 9.39 trang 84 Toán lớp 7 Tập 2: 

Cho tam giác ABC có đường phân giác AD, D nằm trên BC sao cho BD = 2DC. Trên đường thẳng AC, lấy điểm E sao cho C là trung điểm của AE (H.9.53). Chứng minh rằng tam giác ABE cân tại A. Gợi ý. D là trọng tâm của tam giác ABE, tam giác này có đường phân giác AD đồng thời là đường trung tuyến.

Bài 9.40 trang 84 Toán lớp 7 Tập 2: 

Một sợi dây thép dài 1,2 m. Cần đánh dấu trên sợi dây thép đó hai điểm để khi uốn gập nó lại tại hai điểm đó sẽ tạo thành tam giác cân có một cạnh dài 30 cm (H.9.54). Em hãy mô tả các cách đánh dấu hai điểm trên sợi dây thép. Lời giải: Đổi 1,2 m = 120 cm. Chúng ta có các trường hợp sau: Trường hợp 1. Cạnh dài 30 cm là cạnh đáy của tam giác cân. Khi đó độ dài 2 cạnh bên là: (120 - 30) : 2 = 45 cm. Trường hợp 2. Cạnh dài 30 cm là cạnh bên của tam giác cân. Khi đó độ dài cạnh đáy là: 120 - 30 - 30 = 60 cm. Ta thấy 30 + 30 = 60 nên bộ ba đoạn thẳng có độ dài 30 cm, 30 cm, 60 cm không thể tạo thành một tam giác.

Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 9 giải Toán 7 Tập 2 Trang 84 SGK Kết nối tri thức

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn